Lokførerens fagkunnskap er din sikkerhet

Skrevet . Publisert i 2016

Norges Kommunistiske Parti støtter de streikende lokførerene; Deres fagkunnskap må sikres; Deres fagkunnskap er vår sikkerhet

Det ble brudd i meklingen mellom LO Stat og Spekter. 71 medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har gått ut i streik; De deler lokomotivpersonal i NSB og godsselskapet CargoNet som nå streiker.

Det er ikke et spørsmål om lønn, det et spørsmål om kompetanse; Konflikten handler om å sikre passasjerene trygt fram på norske jernbaner. 

Lokførerene ønsker å sikre sin yrkesfaglige kompetanse; Om hvilke krav skal stilles til de som fører tog og hvilke krav skal stilles de som utdanner, gir opplæring og sertifiserer.

Norsk jernbane har den laveste ulykkesstatistikken i Europa.
Høyrepolitikk, privatiseringsjag og EØS-avtalen ønsker nå å endre på dette.
Ledelsen i NSB og godsselskapet CargoNet ønsker å nedprioritere sitt samfunnsansvar.

– Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i en pressemelding fra forbundet.

Norges Kommunistiske Parti er enig med Norsk Lokomotivmannsforbund i at vi må ha en nasjonal standard for opplæring innen jernbane.

Norges Kommunistiske Parti støtter de streikende fra Norsk Lokomotivmannsforbund fordi vi vet at god fagkunnskap kan redde liv.

Alle arbeidere må vise forståelse for viktigheten av denne streiken. 

Denne streiken og andre streiker mot forverringer av det norske arbeidslivet vise EØS-avtalens skadelige innvirkning på det norske samfunnet og den norske selvråderett; Den understreker behovet for en bred folkebevegelse for å ta Norge ut av EØS!

Geir Skavern,

Leder,

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift