Ingen militærbaser i Norge!

Norges Kommunistiske Parti fordømmer regjeringens planer om å tillate utstasjonering av amerikanske soldater i Trøndelag. Dessverre ser forslaget også ut til å kunne få Arbeiderpartiets støtte.

 
Baseerklæringen ble gitt da Norge gikk inn i NATO i 1949. Det ble slått fast at det ikke ville bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Dette var for å berolige sovjetiske myndigheter, som fryktet NATO-baser i sitt nærområde. Stasjonering av amerikanske styrker i Norge vil bli tolket av Russland som en provokasjon. Vi vil også understreke at Norge og Russland har hatt gode forbindelser gjennom mange tiår. Det er en kjensgjerning at Sovjetunionen befridde Nord-Norge i 1944/1945, og etterpå trakk sine styrker tilbake over grensa.
 
Menneskeheten er stilt ovenfor to muligheter: Enten å bruke de vitenskapelige framstegene til materiell, sosial og åndelig berikelse for alle, eller til å ødelegge hele jorden. Aldri har mulighetene vært større for en positiv utvikling for alle mennesker. Heller aldri har vi vært mer truet av tilintetgjørelse. Norges Kommunistiske Parti ser spørsmålet om krig eller fred som det helt overordnede i forhold til alle andre spørsmål i vår tid.
 
Russland har aldri vært, og er ikke en trussel mot Norge. Det er NATO med USA i spissen som er en trussel mot verdensfreden. Norge må si nei til militærbaser i Norge. NKP går inn for at Norge melder seg ut av NATO.
 
Runa Evensen
Leder
 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!