Regjeringen må gå!

Skrevet . Publisert i 2016

Det store flertallet i FNs generalforsamling har gjort et vedtak som kan forandre verdenshistorien. De har vedtatt å starte forhandlinger om en ny traktat som fremmer kjernefysisk nedrusting og forbud mot atomvåpen i verden. 
 
Norge stemte sammen med sine allierte, 27 NATO-land, mot forslaget, noe som er mot Stortinget og folkets krav. 
 
Den 26. april 2016 vedtok nemlig Stortinget atomforliket, med mål om et forbud mot atomvåpen. I vedtaket ber Stortinget regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen gjennom å være en pådriver for ikke-spredning, for nedrustning og for avskaffelse av atomvåpen. Regjeringen har ikke innfridd Stortingets og folkets krav under avstemningen i FN.
 
Verdens atommakter er: USA, Russland, Kina, Nord-Korea, Frankrike, Storbritannia, India, Pakistan og Israel. Disse stemte også mot forslaget i FNs generalforsamling.
 
Så lenge disse ni atommaktene jobber for å ruste opp sine kjernefysiske arsenal, vil stadig nye land fristes til å skaffe seg atomvåpen. Faren for atomvåpen vil være, og forbli, en vedvarende økende risiko. Menneskeheten står derfor i konstant fare for enorme lidelser og utslettelse så lenge atomvåpen eksisterer.
 
En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Norsk Folkehjelp, viser at åtte av ti nordmenn mener Norge bør jobbe aktivt med å forby atomvåpen.
 
Norges Kommunistiske Parti sier seg enig med Norske leger mot atomvåpen når de uttaler at NATO er inne i en håpløs sirkelgang med sin erklæring om å ha atomvåpen så lenge atomvåpen finnes. Utenriksminister Børge Brende (H) uttaler at det var uaktuelt å støtte forslaget i FN, siden det svekker NATO som forsvarsallianse. 
 
Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner over hele verden erkjenner at atomvåpen er et utryddelsesvåpen og en trussel mot menneskeheten. Bruk av dette grusomme våpenet er en forbrytelse.
Norges Kommunistiske Parti krever at regjeringen må gå når de ikke innfrir og stemmer mot det norske folks ønske om å forby atomvåpen. Regjeringen hører mer på NATO enn på det norske folk.
 
Norges Kommunistiske Parti krever - for å sikre menneskehetens framtid - at Norge må undertegne erklæringen som kriminaliserer og forbyr alle typer kjernevåpen.
 
Stopp NATO - Nei til Atomvåpen!
 
Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær
 

Utskrift