2016

Gratulerer med dagen UK, gratulerer med dagen Europa!

Brexit er en seier for demokratiet, og en seier for folket. Tross skremselspropaganda og
minimal mediedekning vant Leave siden. Politikerne og kapitalen må våkne,
og lytte til folket. Flere EU-land vil nå følge UK sitt eksempel.

Norge må nå si opp EØS-avtalen, og fremforhandle en rettferdig handelsavtale.

Runa Evensen, leder NKP

Utskrift E-post

Pressemelding - Brexit

Gratulerer med dagen UK, gratulerer med dagen Europa! Brexit er en seier for demokratiet, og en seier for folket. Tross skremselspropaganda og minimal mediedekning vant Leave-siden. Politikerne og kapitalen må våkne, og lytte til folket. Flere EU-land vil nå følge UK sitt eksempel. Norge må si opp EØS-avtalen, og fremforhandle en rettferdig handelsavtale

 

Runa Evensen, leder NKP

Utskrift E-post

Respekter folketsavgjørelse omnasjonalt selvstyre!

Det norske folket sier et rungende nei til EU medlemskap. Regjeringen fortviler over folkets beslutning i den saken. Uten folkets samtykke vil regjeringen derfor la Stortinget i en hastebehandling før sommerferien avgjøre om Norge skal underlegges EUs finanstilsyn. Norge vil med dette forslaget kunne gi fra seg all suverenitet i finanssektoren til EU.
Oppslutning fra folket mangler. Sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti støtter ikke regjeringens forslag om suverenitetsavståelse til EUs finanstilsyn. Stortingsrepresentantene har ikke det nødvendige mandat, eller grunnlag, til å avgjøre en grunnlovsendring av dette kaliberet.
Grunnlovsforslaget krever ¾ dels flertall for å gå igjennom. Før sommerferien kan Norge være underlagt EUs finanstilsyn, som betyr at kopivedtak gjort av ESA på bakgrunn av anbefalinger fra finansnæringen bestemmer over norske finanser. Norge har ingen medbestemmelsesrett, og kan ikke unntas det som bestemmes.
Finansnæringens intensjoner er kapitalflyt og å avvikle hindringer for et fritt marked for finanstjenester. De statlige overbygningene, de offentlige eiendommene, naturressursene, infrastrukturen, arbeidsmarkedene, velferdsordningene og utdannelses -og forskningsinstitusjonene legges åpne for finanskapitalistisk utbytting.
Forslaget skal behandles etter §115, som hjemler suverenitetsavståelse på et begrenset område til en organisasjon Norge er medlem av. Siden Norge ikke er medlem av EU, blir forslaget behandlet med en omgåelse av medlemskapskravet i grunnloven vår. Selve behandlingen er dermed også grunnlovsstridig.
Behovet om å underlegge seg EUs finanstilsyn, kommer ikke fra folket, ei heller fra EU, men fra regjeringen. Regjeringen ønsker med dette å legge til rette for finansnæringen med 180 nye direktiver og forordninger. Forslaget kommer på tross av at finanskomiteen ikke har kunnet vise til at manglende norsk tilslutning hittil har skapt problemer.
EU-systemets kapitalistiske oppbygning, som fører til finanskriser og eurokriser, viser blant annet sårbarhet i finans -og bankvesenet. Dette går ut over arbeiderklassen. Kapitaleierne taper ikke på kriser. Vedtak av et slikt forslag gagner ene og alene kapitalen, og legger bit for bit til rette for norsk EU medlemskap, innføring av TTIP, og går direkte imot folkets nei.
Verken Sveits eller Storbritannia ønsker å underlegge seg EUs finnanstilsyn. Det er også underlig at Stortinget skal avgjøre saken, like før den britiske folkeavstemningen som kan ende i at Storbritannia, og London som europeisk finanssentrum, forlater EU for godt.
Stopp regjeringens galskap. Slå ring rundt grunnloven og norsk suverenitet, og respekter folkets beslutninger. Ut av EØS nå!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen Stig Ødegaard
Leder 1. sekretær

Utskrift E-post

Erklæring fra Initiativet vedrørende NATO toppmøtet i Warszawa


Vi sier NEI til imperialistisk aggressjon og kriger, NEI til NATO, NEI til kapitalismen

(Utarbeidet av Initiativets Sekretariat)

Kommunist- og arbeider partier, som deltar i det Europeiske Kommunistiske Initiativ, avviser NATO og de nye aggressive planer, som blir forelagt til godkjennelse på NATO toppmøtet i Warszawa den 8-9. juli 2016.

Vi sier NEI til NATO

NATO har en permanent militær tilstedeværelse i Sentral Europa og i Øst Europa. Den polske regeringen insisterer på å etablere permanente baser i Polen og på å få bygget et missil forsvars skjold i landet.

NATO sprer sine aktiviteter i Østersjøen og ekspanderer i hele verden.

NATO krever av alle medlemsstater, at de hever deres militære utgifter til minst 2% av bruttonasjonalproduktet og har planer om å oppta flere nye land i deres imperialistiske allianse.

NATO støtter det halvfascistiske og nasjonalistiske regime i Ukraina. De ledende NATO-landene ”overser”, at Ukraina ikke lever opp til Minsk avtalene. De unnskylder det ukrainske regime med henvisning til kommunistisk militær aktivitet i landet.

Vi protesterer

Vi protesterer mot NATOs aggressive planer om å plassere tropper og moderne militært utstyr tettere og tettere på Russland. På denne måte eskalerer de spenningen og skaper forutsetning for en krig i Europa på befolkningenes bekostning.

Vi protesterer mot NATOs planer om å oppstille nye våpensystemer og på denne måten intensivere våpenkappløpet. Vi protesterer mot å anvende midler på militær opprustning ved å overføre midler fra det sosiale område, fra helseområdet og fra utdannelse til å tjene imperialistenes forberedelse av kriger og intervensjoner.

Vi siger nei til imperialistenes kriger og intervensjoner

NATO er direkte ansvarlig for tidligere kriger mot befolkningene og for de farlige situasjoner, som er oppstått i mange regioner på jorden.

De voldsomme imperialistiske kriger i Afghanistan, Irak, Syria og Libya har medført hundrede tusener døde og sårede. Disse lands infrastruktur er ødelagt og livet for millioner av arbeidere er blitt dårligere.

Millioner av mennesker er blitt tvunget til å bli flyktninger og flykte fra sine hjem i forsøket på å finne et sikkert sted å leve for seg og sine familier.

Myrdende terrorist organisasjoner er blitt skapt og de blir understøttet av imperialistene; et frykteligt resultat av militære konflikter.

Vi sier NEI til det utbyttende kapitalistiske system

Det kapitalistiske system kan ikke sikre freden; kapitalismens innbyggde kriser, fattigdom og kriger går ut over befolkningene.

Kampen for fred, mot utbytting og for å tilfredsstille menneskenes behov er forbundet med kampen mot kapitalismen og for sosialismen.

Kommunist- og arbeider partier, som deltar i “Initiativet”, henvender seg til arbeidere og alle arbeidende mennesker:

  • For å styrke kampen mot våre lands deltakelse i de imperialistiske makters planer
  • For å forsterke solidariteten med befolkninger, som blir utsatt for imperialistiske intervensjoner
  • For å forsterke kampen mot monopolene, kapitalisme og bourgeoisi stater, som starter de imperialistiske intervensjoner og kriger
  • Vi støtter anti-imperialistene og freds og antikrigs bevegelsene i Europa for å styrke kampen mot de aggressive NATO planer
  • Vi tar initiativ til å organisere protest demonstrasjoner den 8. juli 2016
  • Vi bruker alle våre medier til å informere befolkningene og vi tar til motmæle foran USA og Polens ambassader i våre land.


Nei til imperialistiske kriger og aggressjon!

NEI til NATO!

NEI til kapitalismen!

Utskrift E-post

Norsk spesialstyrke under USAs kommando skal trene syriske kampgrupper i Jordan til kamp på bakken inne i Syria.


 
Mandag 2. mai d.å. kunngjorde regjeringen at Norge sender en spesialstyrke på 60 soldater til Jordan «for å gi militær støtte til syriske opprørere som kjemper mot IS.» De skal delta i den amerikanske militæroperasjonen OIR. USA militære engasjement i Syria med støtte fra Norge er et brudd med folkeretten, da det ikke har støtte fra Syrias legitime myndigheter. Russland er invitert av Syria til å delta i kampen mot terroristorganisasjonen IS, Nusrafronten m.fl. Russland ba FNs Sikkerhetsråd svarteliste Jaysh al-Islam og Ahrar ash-Sham fordi de sloss sammen med terrorgruppene IS og Nusrafronten mot Syrias hær. Dette er USA klar over men blokkerte det russiske forslaget. USA bestemmer hvilke grupper Norges soldater skal trene, og det er nærliggende å tenke at nettopp disse gruppene blir trent og veiledet i kamp på syrisk territorium. USAs opphevet nylig våpenembargoen i stridsområdene for å gi «de som kjemper mot IS i Irak» tilgang til nødvendige stridsmidler.
 
USAs, franske, britiske og norske styrkers intervensjon i Syria under påskudd å skulle bekjempe IS, Nusrafronten m.fl. er klart brudd på folkeretten i den hensikt å nedkjempe Syrias legitime Asad-regjering. Dette følger suksessoppskriften på kaos fra den folkerettsstridige bombingen av Libya, med sterke bidrag til økning av flyktningestrømmen til Europa. 
 
Norges Kommunistiske Parti tar sterk avstand fra Norges støtte til stats-terrorismen som USA, NATO og deres allierte utsetter Midtøstens folk for. 

Norges Kommunistiske Parti, Sentralkomiteen 29. mai 2016

Svend Haakon Jacobsen 
Internasjonal sekretær

Utskrift E-post

Respekter folkets avgjørelse om nasjonalt selvstyre!

 
Det norske folket sier et rungende nei til EU medlemskap. Regjeringen fortviler over folkets beslutning i den saken. Uten folkets samtykke vil regjeringen derfor la Stortinget i en hastebehandling før sommerferien avgjøre om Norge skal underlegges EUs finanstilsyn. Norge vil med dette forslaget kunne gi fra seg all suverenitet i finanssektoren til EU.
 
Oppslutning fra folket mangler. Sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti støtter ikke regjeringens forslag om suverenitetsavståelse til EUs finanstilsyn. Stortingsrepresentantene har ikke det nødvendige mandat, eller grunnlag, til å avgjøre en grunnlovsendring av dette kaliberet. 
Grunnlovsforslaget krever ¾ dels flertall for å gå igjennom. Før sommerferien kan Norge være underlagt EUs finanstilsyn, som betyr at kopivedtak gjort av ESA på bakgrunn av anbefalinger fra finansnæringen bestemmer over norske finanser. Norge har ingen medbestemmelsesrett, og kan ikke unntas det som bestemmes.
 
Finansnæringens intensjoner er kapitalflyt og å avvikle hindringer for et fritt marked for finanstjenester. De statlige overbygningene, de offentlige eiendommene, naturressursene, infrastrukturen, arbeidsmarkedene, velferdsordningene og utdannelses -og forskningsinstitusjonene legges åpne for finanskapitalistisk utbytting.
Forslaget skal behandles etter §115, som hjemler suverenitetsavståelse på et begrenset område til en organisasjon Norge er medlem av. Siden Norge ikke er medlem av EU, blir forslaget behandlet med en omgåelse av medlemskapskravet i grunnloven vår. Selve behandlingen er dermed også grunnlovsstridig.
 
Behovet om å underlegge seg EUs finanstilsyn, kommer ikke fra folket, ei heller fra EU, men fra regjeringen. Regjeringen ønsker med dette å legge til rette for finansnæringen med 180 nye direktiver og forordninger. Forslaget kommer på tross av at finanskomiteen ikke har kunnet vise til at manglende norsk tilslutning hittil har skapt problemer.
EU-systemets kapitalistiske oppbygning, som fører til finanskriser og eurokriser, viser blant annet sårbarhet i finans -og bankvesenet. Dette går ut over arbeiderklassen. Kapitaleierne taper ikke på kriser. Vedtak av et slikt forslag gagner ene og alene kapitalen, og legger bit for bit til rette for norsk EU medlemskap, innføring av TTIP, og går direkte imot folkets nei.
Verken Sveits eller Storbritannia ønsker å underlegge seg EUs finnanstilsyn. Det er også underlig at Stortinget skal avgjøre saken, like før den britiske folkeavstemningen som kan ende i at Storbritannia, og London som europeisk finanssentrum, forlater EU for godt.

Stopp regjeringens galskap. Slå ring rundt grunnloven og norsk suverenitet, og respekter folkets beslutninger. Ut av EØS nå!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen           Stig Ødegaard
Leder                         1. sekretær
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

En seier for samhold!

Streiken innen hotell og restaurant er avsluttet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige om en avtale som blant annet innebærer full innfrielse for kravet om reell lokal forhandlingsrett. Dette innebærer at det årlig, etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt, skal avholdes reelle lokale lønnsforhandlinger – med utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. De tillitsvalgte gis innsyn i de økonomiske forhold ved sin arbeidsplass. En fire uker lang streik avsluttes, og er en stor seier for Fellesforbundet. Streiken har gitt medlemmene et bra økonomisk resultat.

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet, og gir samtidig forbundet honnør for en godt gjennomført streik. Streiken har gitt Fellesforbundet 1000 nye medlemmer fra bransjen, og bidratt til en viktig økning av organisasjonsgraden innfor en sektor med stort antall unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere. Gledelig er det også å konstatere at Fellesforbundet har fått mange nye medlemmer fra andre bransjer også.

Vi i Norges Kommunistiske Parti gleder oss over at organisasjonsgraden innen hotell og restaurant øker slik at bransjens arbeidsmiljøutfordringer, useriøse virksomheter og sosial dumping kan bekjempes. En økning av organisasjonsgraden innen hotell- og restaurantbransjen vil sikre arbeidsforholdene for de ansatte, og gi økt kunnskap om- og oppfølging av reglene i det norske arbeidslivet.


Streiken innen hotell- og restaurant er en seier for arbeiderklassens solidaritet og samhold!

Norges Kommunistiske Parti var en av mange organisasjoner som så viktigheten av å bidra med streikevakter og med sympatiaksjoner. Det lokale engasjementet i LO-systemet forplantet seg opp i ledelsen til forbund som Industri Energi, Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Arbeidsmandsforbundet. Da disse forbundene signaliserte fra øverste hold at de var villige gå ut i sympatistreik, ble det for vanskelig for NHO å stå løpet ut. I tillegg slo arbeidsgiversidens samhold sprekker da hotelleier Anker STI meldte seg ut av NHO Reiseliv som følge av hotellstreiken.

Denne lærdommen må fagbevegelsen ta med seg videre. Samhold og aktivisme nytter!

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet med seieren de har gitt lavtlønnsgruppene innen hotell og restaurant.

Norges Kommunistiske Parti gratulerer norsk fagbevegelse med å ha synliggjort nytten i å stå sammen. La oss ta kampen videre, vokse oss større og stå stadig sterkere!

 

Geir Skavern

Leder,

Fagligpolitisk utvalg i Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

Lenge leve folkets antifascistiske seier!

initiative_logo_shmaia.jpg_545135976.jpg

Uttalelse fra sekretariatet i Det europeiske Initiativet.

Den store fedrelandskrigen til det sovjetiske folket mot nazi-Tyskland, som så ut til å være uslåelig på den tiden, og dets (folkets) allierte i Europa endte med at fascismen ble knust og betingelsesløs overgivelse.  9. mai er dagen som signaliserer slutten på 2. verdenskrig i Europa.  Den røde arme fullførte en stor folkeseier over fascismen da de heiste det røde sigd- og hammerflagget over Riksdagen.

Fascismen ble skapt og støttet av selve det kapitalistiske systemet som en utilslørt og reaksjonær form for borgerlig styre med formål å beskytte den kapitalistiske utbyttingen. Hovedgrunnen til Sovjet-Unionens kampkapasistet og utholdenhet var dens sosialistiske karakter, det faktum at folket hadde makten i egne hender.

Bevæpnete nasjonale frigjøringsbevegelser gikk inn på USSR’s side i mange europeiske land, bevegelser som handlet under lederskap av kommunist- og arbeiderpartiene. Kommunist- og arbeiderpartiene betalte selv en høy pris med sitt blod for å knuse fascismen.

Det kommunistiske Initiativet uttrykker konsekvent og klager på EUs hensikt om å radere folkets store antifascistiske seier, ved å gjøre 9. mai om til «Europas dag», viske den ut fra folkets historiske hukommelse og erfaringer. Initiativet kjemper mot det provokative og anti-historiske målet til EU og dens regjeringer som betrakter kommunistisk ideolog lik Nazi ideologi, identifiserer USSR som nazi-Tyskland, fordreining av den historiske sannheten, som opprettelsen av et EU-museum om europeisk historie som skal spre antikommunisme og spesielt hjernevaske ungdommen ved anti-historiske prekener. Vi fordømmer EU-politikken som faktisk støtter anti-kommunisme, forfølgelse og hindring av virksomheten til de kommunistiske partiene, slik det skjer i Ukraina, Polen, De baltiske stater osv. Vi fordømmer målet til den borgerlige klassen i EU om å gjøre kommunistsymbolene ulovlige samt hindringer når det gjelder å spre kommunistiske ideer. Vi protesterer mot de provokatoriske seremoniene som hyller nazi-kriminelle og kollaboratører, som i dag er blitt organisert sammen med sine politiske etterfølgere i land som er EU-medlemsstater.

Lenge leve folkets antifascistiske seier!

Den historiske sannheten kan ikke bli fordreid eller utradert.

 

Utskrift E-post

Løft jordbruket!

Ku

Rekordmange støtter norsk jordbruk, viser en undersøkelse gjort av Ipsos MMI. Befolkningen vil ha et jordbruk av samme omfang som i dag. Undersøkelsen viser at trygg mat og selvforsyning er viktig for folk, samt levende bygder og bosetting i distriktene. Regjeringens jordbrukspolitikk er i direkte motsetning til det både bøndene og store deler av befolkningen ønsker.

Ingen kan nekte for at jordbruket er med på å sikre livsgrunnlaget i store deler av landet. For landets bosettingsmønster, selvforsyning, kultur og miljø har landbruket stor betydning. Norske bønder skaper tusenvis av industriarbeidsplasser og arbeidsplasser innenfor andre næringer.

Dagens regjering fører en jordbrukspolitikk etter EU-mønster. En politikk som vil legge til rette for industrielle driftsformer, på bekostning av spredt bosetting og levende bygder.

Bøndene la frem et krav på 860 millioner ved årets jordbruksoppgjør. Regjeringen svarer med å kutte i statens direkte støtte til bøndene med 70 millioner kroner. En økning i matprisene på 125 millioner gjør at tilbudet fra staten blir 90 millioner; Regjeringen svarer landbruksorganisasjonene med å legge frem et tilbud 770 millioner kroner under kravet fra bøndene.

Regjeringens tilbud vil, om det skulle bli resultatet, føre til økt nedlegging av bruk og fraflytting.

Norges Kommunistiske Parti vil ha økt fokus på at trygg mat fortsatt skal kunne produseres i hele Norge, på basis av mest mulig norske ressurser. Norges Kommunistiske Parti vil ha et jordbruk som løfter de små og mellomstore brukene. Norge må øke satsningen på økologisk matproduksjon og lokal, kortreist mat. Norges Kommunistiske Parti viser til at overføringene til jordbruket som andel av statsbudsjettet har falt betydelig gjennom flere tiår. Selvforsyningen har falt, og er nå dramatisk lavt. Denne utviklingen må snus nå!

Nå står Norges bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen mot regjeringen. Organisasjonene skal vite at de har bred støtte i den norske befolkningen. NKP støtter organisasjonenes rettferdige krav!

 

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Krigerstaten Norge bryter folkeretten

Den norske regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet besluttet den 3. mai å sende 60 elitesoldater til Jordan for å bedrive «opplæring» av syrere til å kjempe mot IS. Den syriske regjeringen har protestert den 4. mai mot Norges neglisjering at ingen fremmede makter kan bedrive krigshandlinger i en annet suveren stat uten dennes regjeringens samtykke. Det som kalles opplæring er en direkte innblanding i et indre anliggende som det er landets legitime rett å bestemme over. Norge er igjen i ferd med å bryte folkeretten. At sikkerhetsrådet har gjort kampen mot IS legitim, betyr ikke at ethvert land etter forgodtbefinnende kan gå inn i Syria. Det Norge nå er med på er uten FN-mandat og dreier seg om aggresjonskrig mot et land med en regjering anerkjent av FN som den legitime. 

Nettopp i disse dager framforhandler USA og Russland en våpenhvile for byen Aleppo og det trengs ingen nye tiltak fra andre land som øker krigshandlingene i tiden framover. Fra alle realpolitiske hold, ikke minst fra ledende militære i USA, er det en erkjennelse at kampene i Syria må avsluttes og at det må til en politisk løsning. Det er tydelig at regjeringen og Arbeiderpartiet ikke har forstått dette. Den politiske liten i Norge har gitt USA og NATO full støtte i krigene i Afghanistan, Irak og i Libya. Påskuddet har vært å bringe demokrati og kamp mot islamske terrorister. Nettopp disse krigene har skapt monstre som al Qaida og IS og ødelagt suverene stater og drept hundre-tusener av sivile. Terroren i Midtøsten og sivilbefolkningens lidelser er større enn noen gang. Norge har et ansvar for millioner av flyktninger til Europa.
 
Norge Kommunistiske Parti mener IS kan ikke beseires med våpen men på sikt bare politisk-ideologisk. Vi blir indoktrinert med at IS som består av ca. 20 000 mennesker at alle andre 1,3 milliarder muslimer i verden truer alt og alle. Norge kan bidra med å få slutt på konfliktene i Midtøsten, bidra til å løse Palestinaproblemene og stoppe alle økonomiske bidrag til terroristorganisasjonene fra Saudi-Arabia, Qatar og NATO-landet Tyrkia. Det er bidrag til fred og ikke minst unngår at Norge utsettes for terrorhandlinger på vår jord.
Ved å bryte folkeretten og å bøye oss for USAs krav om deltakelse i krig er meningsløst og sikrer ikke vårt land mot terror.

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen
Leder

Harald Reppesgaard
Nestleder
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!