RETTSAKEN MOT DET POLSKE KOMMUNISTPARTIET MÅ STANSES!

Den antikommunistiske rettsaken mot Det polske kommunistpartiet ble gjenopptatt 1. mars, etter å ha pågått i to år. Anklagen mot partiet går på «kommunistisk ideologisk propaganda» i avisa Brzask og på partiets hjemmesider. Dette kan innebære fengselsstraffer på opptil to år for partimedlemmer.
Den polske stat, som har satt i gang rettsaken, forsøker å forby det polske kommunistpartiet. Det ble også innført en ny lov som innebærer å fjerne monumenter og gatenavn som assosieres med arbeider- og kommunistbevegelsens historie. Disse antikommunistiske tiltakene er en del av en prosess hvor man skriver om historien.
Det europeiske kommunistiske initiativ fordømmer slike uakseptable forfølgelser mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer. Denne undertrykkelsen er en del av antikommunistiske tiltak og forbud gjennomført av borgerlige regjeringer som støttes av diverse EU-land, og blir aktivt fremmet i EUs antikommunistiske ideologi. Disse handlingene er en del av den historiefiendtlige propaganda om totalitarisme og de kunstige forsøkene på å sidestille kommunisme med fascismen.
Disse restriksjonene og forbudene på bekostning av kommunistpartiene og kommunistiske symboler, begrensning av kommunistenes aktivitet og undertrykkelse av arbeiderbevegelsen, er enda en egenskap ved intensiveringen av angrep mot arbeiderklassen og andre folkelige lag.
Vi krever at all forfølgelse mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer stanses, og at alle antikommunistiske lover i Polen og andre land oppheves.
Sekretariatet i Det europeiske kommunistiske initiativ
Forkortet av redaksjonen i Friheten

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!