Stopp krigshissingen!

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer at norske myndigheter, ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviser en Russisk diplomat fra den Russiske ambassaden i Oslo. Handlingen setter hele nasjonen og menneskeheten i fare.

Utvisningen kommer som en reaksjon på, og «i solidaritet» med, NATO-alliansepartner Storbritannias påstand om at Russland står bak nervegift-angrepet på den tidligere russiske dobbeltspionen og datteren hans, ifølge Eriksen Søreide. Ingen beviser foreligger om hvem som står bak tragedien. Anklagene mot Russland er absurd, mener NKP.
Den tidligere spionen ble dømt, har sonet og ble benådet i 2010. Dette er en gammel og oppgjort sak. Og om man tenker logisk; hvilken nytte skulle Russland ha av å forgifte en spion de har utlevert for så lenge siden? NKP mener det må ligge mer bak påstandene, og de internasjonale reaksjonene, mot Russland.
Det vi vet med sikkert er at Russland er tilsluttet konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen, som er en internasjonal avtale om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen og ødeleggelse av disse.
Denne måneden fant Russland 40 tonn med kjemiske våpen i Øst-Gotha, etterlatt av lokale militære grupper. Hvem har forsynt terroristene med dette? Det kan være de samme kreftene som får FNs generalsekretær til å oppfordre Sikkerhetsrådet om tiltak mot å fremme saker om slike alvorlige forbrytelser, etterat Russland gav dem denne informasjonen. Leverandøren skal dysses ned.
Forholdet mellom Norge og Russland er allerede tynnslitt. Som årsaker kan disse eksempel nevnes; NATOs plassering av basen på Værnes nær Russlands grense, utstasjonering av amerikanske soldater på norsk jord, spionen Frode Berg og Norge som vertsnasjon og arrangør for NATOs største øvelse på 20 år; Trident Juncture. Og nå utvisning av en Russisk diplomat.
Hvem vil tjene på utvisningen(e)? Høyrekreftene og sosialdemokratene er USA/NATOs, EUs og krigsprofitørenes lakeier. Norges utenriksminister spiller høyt ved dette utvisningstrekket. Hun kjøper Norge inn hos Storbritannia, og håper på en god handelsavtale med Theresa May og utenriksminister/Brexit-general Boris Johnson når de tar det endelige skrittet ut av EU. Fra USA håper hun at Norge slipper å betale toll på stål og aluminium. Og når krigen kommer; allianse-NATO og EU-hæren mot Russland, tjener nasjonale og internasjonale krigsprofitører grovt på det.
Arbeiderklassen, miljøet og fremtiden taper på alle punkt. NKP sier stopp krigshissingen. For nedrustning. Norge ut av NATO. Norge for Fred!

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!