2018

SOLIDARITET MED DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELA!

Den Bolivarianske sosiale og politiske prosessen i Venezuela under president Hugo Chavez og Nicolas Maduro har pågått i over 18 år. På tross av sterk motstand og kuppforsøk fra ytre høyre fløy i samarbeid med USA, har den Bolivarianske prosessen skaffet folket rettigheter, også arbeid og økonomi i barrioene rundt de store byene, og for folket på landsbygda. 

USAs interesser i Venezuela har å gjøre med at landet har verdens største oljeforekomster, store mineralforekomster og vannreservoarer, og landets geopolitisk strategiske posisjon. USA og det militærindustrielle komplekset har et desperat behov for på nytt å bringe Venezuela og Latin-Amerika inn under sin interesse-sfære, som anses avgjørende for at USA skal kunne beholde sitt unipolare verdens-hegemoni. Derfor angriper USA enhver regjering som ikke fullt ut aksepterer deres interesser og politikk.

President Maduro og regjeringen berammet og gjennomførte med hjemmel i Grunnloven valg på grunnlovgivende forsamling 30. juli, hvor over 8 millioner venezuelanere viste sin tillit, benyttet sin suverene rettighet til å registrere seg og deltok i valget. Oligarkene og den høyreekstreme opposisjonen boikottet valget og betalte fascistiske trenede grupper som har myrdet, kastet molotov-cocktail, og tent på bolighus og offentlige bygninger. Private TV stasjoner presenterer dette som fredelige demonstrasjoner, hvor demonstrantene blir offer for brutal oppførsel fra politi og militære. «Mainstream media» i USA videresender dette, som ukritisk blir presentert som sannhet over store deler av kloden, dessverre også her i Norge.

Hensikten er legitimering av USA intervensjon, oppfordring til borgerkrig, med mulig påfølgende militær invasjon.

NKP krever respekt for folkeretten, prinsippene for suverenitet, ikke innblanding i andre staters indre anliggender og deres rett til selvbestemmelse.

Vi oppfordrer folk til å ta avstand fra president Obamas helt urimelige dekret som utpekte Venezuela som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, og president Donald Trumps trussel om sanksjoner og militær invasjon. 

NKP finner FNs menneskerettssjef Zeid Ra´ad al-Hussein anklage om Venezuelas 

«massive brudd på menneskerettighetene» og at landet derfor må etterforskes, som et knefall for USAs intervensjonistiske politikk overfor Venezuela og alle land som kjemper for sin suverenitet og selvstendighet i Latin-Amerika. 

NKP oppfordrer alle demokratisk, sosialt og fredsinnstilte mennesker og organisasjoner å vise aktiv solidaritet og støtte til den Bolivarianske Republikken Venezuela og det venezuelanske folkets rett til selvbestemmelse i eget land!

FOLKEMAKT - PROLETARISK INTERNASJONALISME - FRED - SOSIALISME.


Oslo, 30. august 2017

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder                      Svend Haakon Jacobsen, Internasjonal sekretær

Utskrift E-post

TYRKIAS KOMMUNISTISKE PARTIS GENERALSEKRETÆR DØMT TIL FENGSEL

I Istanbul den 18. januar ble generalsekretær i TKP Kemal Okuyan dømt til

11 mnd. og 20 dg. fengsel, fordi han iflg. den offentlige anklageren skal ha kalt Tyrkias president Erdogan for en "galning" i en artikkel.

Undertrykkingen av annerledes tenkende har foregått over lengre tid og gjennomføres systematisk. I tillegg til TKPs medlemmer går den mer alment ut over en bredere del av befolkningen, og har slått til mot opposisjonelle innlegg i sosiale medier. Bare i løpet av de siste dagene har myndighetene anholdt et hundretall kritikere mot Tyrkias militære intervensjon i Syria.

Okuyan har understreket at TKPs kritikk retter seg mot det kapitalistiske systemet, som går hånd i hånd med den økende undertrykkelsen. Samtidig ser partiet den tyrkiske statens tiltak som et svakhetstegn hos den herskende borgerklassen, som med bakgrunn i de fordypete sosiale motsetningene allerede har innført et flertall demonstrasjons og streikeforbud.

Eierklassen håper på denne måten å hindre arbeiderklassen å organisere seg mot den folkefiendtlige politikkens system.

NKP uttrykker proletarisk internasjonal solidaritet med TKP og det tyrkiske folk som i stadig større grad utsettes for undertrykkende tiltak, som har styrken til å se en løsning sammen med våre tyrkiske kamerater, i den revolusjonære kampen mot det som er årsaken til det, for sosialismen!

NKP

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!