NKP er i år 100 år. Vi har stilt til valg i alle disse årene unntatt da Norge var okkupert.  Valgloven er slik at vi trenger Underskrifter i hvert fylke, hver kommune for å kunne stille, du finner de stedene vi stille liste her og kan signere for å hjepe oss.  Det medfører ingen forpliktelser, du trenger ikke stemme på oss ved valget, og signaturene ser vi ikke. De går til valdirektoratet og blir destruert når fristen for signaturer er ute. 

Krav for å signere ved  kommune og fylkestingsvalg:  

Du må være over 18 år, være Norsk statsborger, eller være registrert bosatt i Norge i minst 3 år. 

Du kan Kun signere i det fylket, den kommunen du er bosatt i, og kun ett listeforslag. 

Her er linker og Qr koder for de steder vi til nå har lister klare: 

Agder:

https://listeforslag.valg.no/liste/36523

Agder.png

Bergen:

Se også liste for Vestland fylke lenger nede på siden

https://listeforslag.valg.no/liste/72609

Bergen.png

Kristiansand:

https://listeforslag.valg.no/liste/10826

Kristians.png

Oslo:

https://listeforslag.valg.no/liste/87120

Oslo.png

Trondheim:

https://listeforslag.valg.no/liste/56232

Trondh.png

Vestland:

Se også liste for Bergen kommune lenger oppe på siden

https://listeforslag.valg.no/liste/55560

Vestland.png

 

På forhånd tusen takk for hjelpen til alle som på denne måten støtter oss.