Siden blir oppdatert med flere byer etter hvert

 

Bergen

13:00 Tale for dagen, kulturelt innslag og blomsternedlegging ved Nordahl Grieg-statuen utenfor Den nasjonale Scene 

14:00 Samling for LO-toget ved Grieghallen

Etter toget (ca kl 17) samles vi i partilokalet for kameratslig samvær 

 

Drammen

10:00 Nedleggelse av blomster på Bragernes kirkegård 

11:00 Nedleggelse av blomster på Strømsø kirkegård

Deretter deltakelse i LO-toget i Drammen

Samling etter toget

 

Fredrikstad

10.00 Kirkeparken
Fredrikstad LO bekranser minnesmerket over de falne i 2. verdenskrig.
Blomsternedleggelse og appell ved Birgit Skjæret, NKPs sentralstyre
Sang ved Fredrikstad Mannskor.

11.30 Krigskirkegården
Bekransning av minnesmerket over de sovjetiske falne.
Tale ved leder i Østfold Distrikt av NKP, Dag Norum
Blomsterhilsen og appell ved leder i LO i Fredrikstad, Vidar Schei.
Torsnes Brass spiller.

14.00 Tollbodplassen
Deltakelse i LO-demonstrasjonen. Rød-grønn seksjon.

 

Se også eget arrangement 30. april på forsiden

 

Kristiansand

10:00 Kransenedleggelse Vanse kirkegård. Appell v/Odd Werner Sørensen.

10:30 Kransenedleggelse Kristiansand kirkegård. Appell v/Paul Johan
Thunes Jensen.

11:30 Toget stiller opp v/gamle Arbeideren, Festningsgata 4. NKP deltar
med parolene:

-       Stans krigen! Forhandlinger nå!
-       Stopp gjelds- volds- og krigsspiralen
-       Arbeid og likelønn for mor – bekjemp barnefattigdom i Kristiansand
-       Det gjelder å redde vår jord – fra imperialismen

12:00 Toget går.

12:15 Kvinnepolitisk appell på Torvet v/Runa Evensen.

13:00 Etter toget inviteres medlemmer med familie og sympatisører til
sosial hygge på NKP-kontoret i Steinkleiva 2 på Lund i Kristiansand.
Enkel servering. Ta med egen drikke.
 

 

Oslo

Kl. 10.00 Samling på Nordre Gravlund, ved NKPs minnesmerke
Appeller
NKP: Alexander Sørnes.
Ungkom: Paulius Eidukas.
Diktlesning: Svend Erichsen

Fra Kl. 11.30, samling på Youngstorget. Deltakelse i NKPs seksjon i årets
1.maitog.
Avgang klokka 12.50

Etter toget samles vi kl. 16 i NKPs partilokaler i Helgesensgate 21 på
Grünerløkka. Vi ønsker medlemmer, sympatisører og venner velkommen. Salg
av mat og drikke!