Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeidsprogram

Innledning

Hensikten med politikken som føres av stortingspartiene i dag er å omfordele de økonomiske og politiske ressursene i det kapitalistiske samfunnet, bedre kapitalens profittbetingelser og styrke kapitalkreftenes kontroll over alle deler av samfunnet. E...
Les mer

Arbeidsliv og demokratisering

I Norges økonomiske system er det markedet som bestemmer over folkets liv og velvære, et system hvor de politiske ulikhetene og folkets rettigheter er styrt av en privilegert elite og monopolkapital. NKP mener at det er mulig å bygge en annen verden ...
Les mer

Energi og industri

Rettferdig fordeling av verdens ressurser og rikdom er forutsetningen for å fjerne forskjellen mellom fattige og rike.
Les mer

Fiskeri og havbruk

Fiskeri Virkningen av kvotepolitikken som har vært ført ser vi i dag: avfolkning av fiskerisamfunn i stor skala, til tross for et lovverk som slår fast at fiskeressursene skal forvaltes samfunnsøkonomisk og kvotesalg er forbudt. Gjennom kjøp og sa...
Les mer

Forsvar

NKP har som målsetning å bygge et forsvar som kun kan brukes til forsvar og ikke til angrep. Fokus settes på å forsvare Norges kyst- og landbaserte grenser, fjerne langtrekkende angrepskapabilitet, så som ved bruk av F-35 jagerfly, og på sikt fase di...
Les mer

Freden - det viktigste av alt

«Intet sivilisert land vil gå til krig mot et annet» stod det en gang i håndboken som norske soldater fikk utdelt; dessverre så er sannheten i dag at Norge er et av de mest krigerske landene i verden. Gjennom vårt medlemskap i NATO har Norge i løpet ...
Les mer

Helse og sosialpolitikk

NKP står for at staten skal regulere, finansiere og yte helsetjenester. Disse tjenestene opererer under prinsippet om at helse er ikke et privilegium for noen få, men en sosial rettighet, som vil karakterisere det norske helsesystemet som et ekte nas...
Les mer

Kvinnepolitikk

NKP vil arbeide for at kapitalismens skjevheter rettes opp.  Alt arbeid må sosialiseres, også husarbeid. Eksempel: caféer, restauranter må tilby sunn gratis mat, vaskeri må tilby gratis tjenester og der må være nok gratis barnehageplasser med nok ...
Les mer

Natur og miljøvern

Hvem profiterer på utarmingen av mennesker, dyr og miljø? Se sammenhengen! En annen verden er mulig. 
Les mer

Samferdsel

NKP legger tre overordnede mål til grunn for sin samferdselspolitikk. Den skal: Gi alle et rimelig samferdselstilbud som møter deres behov for både gods- og persontransport. Gi et transporttilbud som samlet gir den beste samfunnsøkonomiske lø...
Les mer