Vi må få en kvotepolitikk som følger intensjonen i lovverket. Fiskeriallmenningen eies av folket, hvor kystfolket har en spesiell rett med sin lange bruk og nærhet til ressursene.

Opprettelsen av trålekvotene var for å sikre landindustrien jamn tilførsel av råvarer. Dette grunnlaget er borte med dagens effektive kystflåte. Dessuten var de trålere som var bundet til leveringsplikt i sin konsesjon til bestemte landingsplasser med et pennestrøk endret til tilbudsplikt.

Trålerne er miljøværstinger i fiskeriene. De har et forbruk av fossilt brensel som er tre ganger resten av flåten pr. kg. fisk. Selve trålen pløyer havbunnen for annet liv og frigjør CO2 som ligger i havbunnen.

Trålerkvotene må tilbakeføres til fiskerisamfunnene, til kystflåten. Torsken må fiskes som stor og voksen, ikke som små fisk ute i oppvekstområdene der trålerne opererer. Her er Norges Kommunistiske Parti på linje med politikken til Kystfiskarlaget.

Havbruk

Havbruk har gått forbi fiske i salgsverdi. Men havbruk, slik den framstår i dag, er en miljøbombe. Byer og tettsteder har strenge krav til utslipp. Slikt finnes ikke for havbruk. Konsentrasjon av fisk i merdene fører til sykdom og dårlig dyrevelferd. Hvert år dør millioner av sykdom, det til tross for enormt bruk av kjemikalier og medisiner. Nå forsøkes det med «koking» av laksen med varmt vann for å bli kvitt lakselusa. Dette er dyreplageri, ikke dyrevelferd.

Nye konsesjoner må ikke utdeles før lukkede anlegg kan samle opp kloakken og stoppe rømming. Lukkede anlegg kan senkes til større dyp for å hindre død når det er algeoppvekst. Den enorme kloakkmengden kan utnyttes til biodrivstoff. Oppdrett i torskens gyteområde må opphøre. Dette er også fiskeområdene for fjord og kystfiskerne.

Havbruksnæringa skal betale grunnrenteskatt. Den er eid av storkapital, hvor oppdretterne er blant landets rikeste, for ikke å snakke om de som har flyttet til skatteparadis. Det finnes ikke en mer lønnsom bransje enn havbruksbransjen, så regelmessig bruk av permitteringer burde være unødvendig. Penger finnes både til grunnrenteskatt og lukkede anlegg.