Folks økte problemer skyldes kapitalismens gjentatte kriser. Derfor trengs en ny politikk og en varig endring til sosialisme.

Et samlende alternativ til sosialdemokratisk høyrepolitikk er blitt tvingende nødvendig. Norges Kommunistiske Parti (NKP) ser som sin fremste oppgave å bidra til å utvikle og virkeliggjøre et slikt alternativ. NKP er det eneste systemkritiske politiske alternativet til Stortingspartiene i dagens Norge.

 

Arbeidsprogrammet er skrevet på bakgrunn av forholdene som preger Norge i dag:

 • Kapitalismens ubarmhjertige profittjag herjer på arbeiderklassens bekostning
 • Strømpriskrise. Norge har gitt fra seg råderetten over energiutvekslingen og -produksjonen til EU og importerer Europas høye strømpriser
 • Høye matvarepriser. Køene er blitt lenger utenfor fattighusene
 • Høye drivstoffpriser
 • Høy inflasjon som fører til reallønnsnedgang
 • Mye gjeld i befolkningen
 • Økende fattigdom, spesielt blant mødre, uføre, minstepensjonister og studenter, småbarnsfamilier, arbeidsledige
 • «Lav arbeidsledighet» beskrives som et problem
 • Oljefondet håver inn mye penger
 • Beredskapslagrene er minimale
 • «Norge» selges til utenlandsk kapital
 • Lav produksjon av mat
 • Liten produksjon av medisiner i Norge
 • Helseforetakene må kutte i tilbud og ansatte på grunn av New Public Management. Helsetilbud er klassedelt med gode tilbud til dem som kan betale for private løsninger. Føde- og akutt-tilbud legges ned. Psykiatrien bygges ned. Egenandeler kreves
 • Landet er underlagt det markedsliberalistiske prosjektet EU via EØS-avtalen. Vetoretten mot innføring av direktiver og forordninger er i praksis aldri benyttet
 • Landet er medlem av NATO der tidligere statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær. Utenlandske baser er plassert på norsk jord. En høy prosent av BNP er øremerket NATO. Ekstrabevilgninger over statsbudsjettet er øremerket norske våpenprodusenter som produserer våpen til krigen i Ukraina og til opprustning i verden. Norge og Norden knyttes stadig nærmere USAs atomstrategi og kognitive krigføring
 • Rike bedriftseiere beskattes ikke nok, og tar ut utbytte. Noen milliardærer rømmer landet til skatteparadiser etter forslag om grunnrenteskatt
 • Boligboblen bakside: vanskelig å få boliglån. Vanskelig for unge å etablere seg. Stigende leiepriser
 • Mange lavtlønte har en inntekt som ikke dekker levekostnadene
 • Kommuneøkonomien svekkes. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke lenger opprettholde et tilstrekkelig tilbud for befolkningen
 • Økende høyreekstremisme
 • Streikeretten og arbeiderrettigheter er under press
 • En mediasituasjon fordelt på to mediehus preget av at sterke kapitalkrefter, får stadig mer kontroll over informasjonen i samfunnet, med uopprettelige konsekvenser for demokratisk debatt og meningsbrytning som resultat
 • Høy andel private barnehager i Norge, 53 prosent mot 47 prosent kommunale