Arbeiderkvinners politiske krav:

 • Avskaff barne-/mødrefattigdom ved å sysselsette kvinner, øke lønningene til lik lønn for likt arbeid, øke bevilgninger til tilbud, tiltak og støtteordninger for kvinner, barn og unge.
 • Løpende opptak i barnehagene.
 • Gratis barnehage.
 • Mer personell i barnehage og skole.
 • Utvid barselpermisjonen for kvinner, uten at det går på bekostning av «pappapermen».
 • Omsorgspoeng må omgjøres til pensjonsgivende penger.
 • Hev lønningene i samfunnskritiske offentlige yrker.
 • Ingen skal måtte stå utenfor arbeidslivet, ingen skal måtte jobbe deltid.
 • 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon – bedre og mer familievennlig arbeidsforhold.
 • Obligatorisk norskundervisning og rettighetsopplysning på arbeidsplassene.
 • Kvinner må tas seriøst i søknader om arbeidsrelatert uførhet.
 • Sosial boligbygging.
 • Løft lavlønte
 • Ut av EØS.
 • Flere arbeidsplasser må over fra privat til offentlig sektor.
 • Alle må fagorganiseres.
 • Gi ungdommen studielønn – ja til heltidsstudenten.
 • Styrk tilbud til psykiatrien, flere akuttplasser.
 • Fjern New Public Management, markedstenkning, målstyring og privatisering.
 • Nei til profitt.
 • Gratis offentlig transport.
 • Fred – ned med våpnene.
 • Solidaritet med verdens kvinner.
 • «Kvinneyrkerepresentanter» må være representert i pandemi- og beredskapsutvalgene.
 • Støtt barselopprør og bundadsgeriljaen.
 • Stopp voldtekt og kvinnedrap. 
 • «Omvendt» voldsalarm – straff overgriperen.
 • Partnervold skal alltid føre til omvendt voldsalarm, slik at byrden med rette plasseres på gjerningspersonen
 • Styrk forskning på kvinnehelse.
 • Gratis bind og tamponger.
 • Fjern abortnemdene.
 • Fjern moms på matvarer.
 • Ta kvinneorganisasjoner med på råd.
 • Retten til selvbestemt abort utvides til å gjelde så lenge fosteret ikke er levedyktig
 • Det opprettes et eget kvinnepoliti for å håndtere saker som omhandler vold mot kvinner, for det er tydelig at dette er noe som politiet ikke prioriterer i dag