De nyliberale regjeringene i USA og NATO-alliansen hevder at deres misjon er å påføre verden en såkalt ”regelbasert orden”, og det betyr at verdens land og folk dikteres til å måtte innordne seg etter ”vesten” sine regler for å innrette sine samfunn under en nyliberal form for kapitalisme: Altså utstedes det et politisk system-diktat som i sin kjerne er ekstremt imperialistisk.

 

Krigsalliansen NATO gir ingen trygghet for Norge; den sørger kun for at vi dras med inn i konflikter for å oppnå USAs geopolitiske mål, og skaffer med det Norge nye fiender. Dessuten gir NATO sin artikkel 5 slett ingen absolutt garanti for at landet bevarer sin frihet og nasjonale selvstendighet: ”Musketer-slagordet; en for alle og alle for en” gjelder ikke, hvis landet angripes av en, eller flere, andre NATO-stater. (Krigen mellom Hellas og Tyrkia om Kypros demonstrerte nettopp dette poenget).

 

Baseavtalene med USA innebærer at Norge for alle praktiske formål oppleves som militært og rettslig umyndiggjort. Det er en nasjonal plikt å arbeide for at (alle deler av) landet frigjøres fra militært fremmedstyre.

 

Selv om vi prinsipielt mener at en nordisk forsvarsallianse er det beste alternativet for Norge, mener vi derfor at Norge uansett bør melde seg ut av NATO dersom en slik allianse ikke er et alternativ. Landet har økonomiske muskler som er sterke nok til å bygge opp, bemanne og vedlikeholde et selvstendig og nøytralt, fredsbevarende, nasjonalt forsvar.

 

NKP mener

 • Nei til NATO.  Styrk det nasjonale forsvaret!
 • Norge må signere FNs atomvåpenforbud som er blitt internasjonal rett og som nå er signert av over 60 land
 • Baseavtalen med USA må avsluttes
 • Fjern amerikansk militært utstyr i Trøndelag
 • Stans den imperialistiske krigen i Ukraina.  Ja til fredsavtale!
 • Støtte til den palestinske frigjøringskampen mot den sionistiske okkupasjonsmakten Israel
 • Anerkjenn Palestina
 • Solidaritet med kampen til det saharawiske folket for en rettferdig og varig løsning på spørsmålet om Vest-Sahara
 • Den kommunistiske verdensbevegelse må styrkes. Det er veien til en verden hvor nasjonal uavhengighet kan gå hånd-i-hånd med fred og folkevennskap.
 • Nei til økonomisk krigføring, såkalte «sanksjoner» som utøves mot land som USA ikke liker
 • Opphev blokaden av Cuba, og fjern landet fra USAs liste over «stater som sponser terror»
 • Stans utenlandsk militarisering av Svalbard. Norsk kystvakt og redningstjeneste skal sikre området.
 • Ingen anløp av atomubåter i norske havner