NKP vil:

 • Innføre studielønn istedenfor studiegjeld. Ja til heltidsstudenten!
 • Sikre gratis utdanning på alle utdanningsnivåer
 • Styrke den faglige kompetanse på barnehager i landet. Det er behov for en tilstrekkelig kompetent bemanning som barnehagepedagoger, spesialpedagoger og tilgjengelighet for barnepsykologer og logopeder
 • At barnehager skal være gratis
 • Opprettholde fellesskolen men legge til rette for alternative opplegg og pedagogikk innenfor denne
 • At lekser skal gjøres på skolen under faglig veiledning, for å unngå økte forskjeller
 • Gratis skolefritidsordning (SFO)
 • Sunn og gratis skolemat
 • Bygge flere biblioteker i landet, øke produksjon av faglige litteratur som lånes bort til studentene i stedet for å drive kommersielle salg av dem.
 • Bygger flere studentboliger og oppretter flere studieplasser og lærlingesteder
 • Øke støtten til forskning
 • Bedre og videre utvikle voksenopplæringstilbud.
 • Bekjempe mobbing gjennom forskningsbaserte programmer
 • Studieplasser må tilpasses bedre samfunnets behov
 • Styrke fagopplæringen
 • Skoleeksamen med digital kontroll, ikke hjemmeeksamen
 • Statusoppgradering av fagutdanning. Lærlingplasser til alle.
 • Stopp russeplanlegging i skoletiden, og kynisk bruk av unge sinn i buisness og mediaomtale.