NKP jobber for 

 • Utmelding av NATO
 • Stoppe utenlandske militære baser og anlegg i Norge
 • Stoppe norsk militær våpeneksport
 • Hjemhenting av alle norske soldater og militært materiell
 • Utfasing av norske F-35 fly 
 • Større innkjøp av velutprøvde og driftssikre helikoptre som kan fylle operative roller i hele Norge, herunder Redningstjenesten
 • Etablering av hav- og dyphavsinstallasjoner med anti-skip og anti-luft-kapabilitet spredd utover norsk sokkel 
 • Styrk norsk kystforsvar
 • Styrke Norges anti-luft-kapabilitet på fastlandet
 • Styrke heimevernet
 • Øke norsk selvbergingsgrad generelt, men også i forhold til anskaffelser av militært materiell