NKP vil:

 • Samle jernbane- og togdrift i et enhetlig tilbud i ett offentlig eid selskap
 • Forlenge Nordlandsbanen til Tromsø
 • Renasjonalisering og modernisering av jernbanen til hurtigtog. Dieseldrevne strekninger elektrifiseres
 • Satse på sjø og bane når det gjelder transport av gods i Norge. Veitransport skal reduseres maksimalt
 • Ha gratis kollektivtransport for barn og unge
 • Satse på økt utbygging av trygge og funksjonelle sykkel og gangveier
 • Arbeide for å forbedre sammenkoblingen mellom byer og bygder i landets distrikter ved å satse på økt tog-, buss-, ferge- og hurtigbåttilbud
 • Bygge ut kollektivtilbudet i byene med bybane og t-bane
 • Satse på nye kollektivløsninger som selvkjørende busser
 • Begrense persontrafikken i byene
 • At trafikk- og miljøproblemer i byene må ikke løses ensidig ved avgifter som rammer de med dårligst råd og størst behov. Folk med god økonomi eller firmabil vil uansett avgiftsnivå bruke bil
 • Satse på nye miljøvennlige løsninger som el-fly
 • Ha kollektivtrafikk med buss i offentlig regi
 • Ha Hurtigruta i offentlig regi