Svend Haakon Jacobsen, Internasjonal sekretær Norges Kommunistiske Parti.
USA har fremdeles den sterkeste militære kapasiteten og er den ledende imperialistiske staten i NATO, den sterkeste internasjonale militære alliansen i verden. Under over-akkumulasjonskrisa er imperialismen aggressiv, og fører kriger for å kontrollere energiressurser og transportruter i Midtøsten i samarbeid med
Tyrkia, Israel, Saudi-Arabia, Qatar, og støtter og bruker Jihad-ister for sine formål.
Tyrkia har støttet ISIS, og har latt dem få fritt leide til å operere I Tyrkia og over grensa til Syria. USA og NATOs styrker har til hensikt å splitte og svekke Iraks Føderasjon, og felle Asads regjering i Syria, de progressive kreftene i Jemen, Hezbollah og de progressive kreftene i Libanon, og svekke Palestinerne.
Russlands` militære styrking av Asad og bombing av ISIS og Al Nusra er elementer som svekker NATO, USA og EU imperialismen i regionen.
USA, EU og NATO imperialismen har organisert og finansiert det fascistiske statskuppet i Ukraina. Kuppregimet i Kiev har illegalisert Ukrainas Kommunistiske parti i de forestående valgene samtidig som de fører krig mot den russisk språklige befolkningen I den østlige delen av landet. NATO bygger opp en spesialtrent aggressiv NATO “Rapid reaction force” i Latvia, trener Georgiske soldater og søker å omringe Russland med fiendtlige vestlige imperialistiske baser.
I Asia bygger USA opp ny marine og personal base på den nordlige kysten av Australia, og en marinebase på en øy i Sør-Korea med den falske unnskyldningen at de skal forsvare Sør-Korea mot aggresjon fra DPRK, som alltid har arbeidet for en fredelig føderal gjenforening av Korea, mot USAs imperialistiske aggresjons-planer i regionen.
Norge er en av verdens største våpenprodusenter, og tjener stor profitt på imperialisme og krig. I Norge har den blå-brune regjeringen av H/FRP I nært samarbeid med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, tidligere leder av Arbeiderpartiet, og etterretningstjenesten skapt alvorlige “terrortrusler” i media fra IS-krigere. De skaper bevisst terrorangst i den norske befolkningen, slik at folk skal akseptere bruken av den nye terrorlovgivningen mot kommunister og andre fredsaktivister som bekjemper NATOs ideologiske og militære krigsforberedelser mot Russland i Norge.
.
På grunn av en relativt stor offentlig sektor i økonomien og store industrielle underleverandører til olje-industrien, så rammet ikke den kapitalistiske krisa Norge så hardt før nå. I dag har den internasjonale krisa i kombinasjon med en økning i USAs og Canadas oljeskifer og oljesandproduksjon ført til et sterkt fall i olje prisen. I dag har tusenvis av arbeidere i olje- og olje-service industrien blitt sagt opp i Norge. Den offisielle arbeidsløshetsprosenten i Norge i dag er 4,5 % og økende. Men hvis du legger til de arbeidsløse arbeiderne som lever på små sosialbidrag, som er virkelig fattige, så er den virkelige arbeidsløshetsprosenten i Norge nærmere 15 % i rike Norge, hvor de få rike blir stadig rikere, de fattige blir stadig flere og de blir fattigere.
Det er en stor skjult arbeidsløshet i rike Norge.
Norge har en relativt sterk fagforeningsbevegelse, men kun noen få present av det økende antallet fremmedarbeidere er medlemmer, og de arbeider på tariffer langt under forhandlede nasjonale tariffer. Sosial dumping er vanskelig å kontrollere og bekjempe, på grunn av EUs neoliberale direktiver som den forrige rød-grønne sosialdemokratiske regjeringen, og den blå-brune regjeringen av H/FRP godtar, og som derfor automatisk blir til norske lover under EØS avtalens regime
EØS-avtalen mellom Norge og EU fører til privatisering, sosial dumping, undergraving av de forhandlede nasjonale tariffene, og svekker fagbevegelsen og arbeiderklassens makt. Selv om 70 % av Norges befolkning er imot EU medlemskap så forstår mange ikke de farlige konsekvensene av EØS-medlemskapet. NKP er organisert i NTEU, som arbeider for å få godkjent en folkeavstemning hvor folk kan stemme nei, og krever at regjeringen sier opp EØS-avtalen, og skifter den ut med en reforhandlet handelsavtale. Brexit-voteringen hvor den britiske arbeiderklassen stemte for å forlate EU var et alvorlig slag for EU imperialistene, og en viktig støtte til vår kamp mot EU og EØS-avtalen i Norge.
NKP ser Norges kamp for oppsigelse av EØS-avtalen som den viktigste politiske kampen i Norge I dag, for å utvikle den subjektive faktor, arbeidernes klassebevissthet. Utvikling av revolusjonære sosiale allianser og klasse-bevisstheten er avgjørende i kampen mot imperialismen for sosialismen-kommunismen i Norge!
Talen er forkortet (HR)