Det 18. 1MCWP som fant sted 28.-30. oktober i Hanoi, hovedstaden i den Sosialistiske Republikken Vietnam, over temaet «Kapitalismens kriser og imperialismens offensiv – Kommunist og Arbeiderpartienes strategi og taktikk i kampen for fred, arbeidernes og folkenes rettigheter, sosialisme».

Vi oppfordrer kommunist og arbeiderpartiene å utvikle felles og koordinerte aksjoner langs følgende akser:

- Intensivering teoretisk og praktisk arbeid og utveksling om byggingen av sosialismen i det 21. århundret.

- Samarbeid fram mot felles feiring av 100 års dagen for den store Sosialistiske Oktoberrevolusjonen for å framheve dets historiske betydning for brøyte veien for en ny periode i menneskehetens utvikling, sosialismens bidrag til arbeiderenes og folkenes frigjøring, og behovet for styrking sv kampen for fred, sosialt framskritt og sosialisme, organisering av forskjellige relaterte aktiviteter.

- Feiring av 150 års jubileet for utgivelsen av Karl Marx Kapitalen.

- Fremme utveksling av strategier, taktikk og erfaringer for å styrke kampen mot alle former for kapitalistisk ideologisk og politiske bedrag og offensiv, for å styrke kommunist og arbeiderpartiene og høyne mobiliseringen av det arbeidende folk og brede masser, spesielt ungdom, studenter og kvinner, i de anti-imperialistiske kampene, for arbeider, sosiale, faglige og demokratiske rettigheter, og sosialisme.

- Styrke aktiviteter til forsvar av demokratisk frihet og rettigheter, mot anti-kommunisme og alle former for diskriminering, å uttrykke solidaritet med kommunistene i Ukraina og andre land som blir utsatt for forfølgelse og forbud mot deres aktiviteter, organisere, fortrinnsvis i uka 5.-11. mai 2017, aktiviteter mot fascisme og nynazisme i forbindelse med årsdagen for feiringen av seieren over nazismen og fascismen (8. - 9. mai 1945).

- Utvide den anti-imperialistiske fronten for å styrke kampen for fred, mot imperialistisk okkupasjon, intervensjoner og innblanding i andre lands indre forhold, mot NATO og dets ekspansjon, mot atomvåpen, militarisering og fremmede militære baser, for en fredelig og rettferdig løsning av alle konflikter basert på prinsippene i internasjonal lov.

- Intensivere aktiviteter for opphevelse av USAs blokade av Cuba, støtte det Palestinske folkets rett til en fri, suveren og uavhengig stat og uttrykke solidaritet med alle folkene i Asia, Midtøsten, Afrika, Latin-Amerika og Europa som er utsatt for imperialistisk okkupasjon, intervensjon, innblanding og blokade.


Svend Haakon Jakobsen
Internasjonal sekretær
Noe forkortet (Red.)