Østfold NKP

Dette utførte Posten Norge og postbudene på en effektiv og forbilledlig måte. Som vi vet har vi en regjering med basis i Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte av Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse fire partiene har en målsetting, og det er at alt som utføres av offentlige ansatte skal ut på anbud, koste hva det koste vil.


Konkurransen om distribusjon av lørdagsaviser ble vunnet av det lille selskapet Kvikkas. Etter at dette selskapet startet lørdagsombæringen av aviser, har tusenvis av abonnenter savnet avisen(e). Budene finner ikke fram. Kanskje stortingsrepresentantene fra Høyre, Frp, Venstre og Krf kunne bistå Kvikkas med utdelingen, de har jo et betydelig medansvar for dette kaoset.


Det er ikke bare abonnentene, eller kundene om vi skal bruke borgerlig terminologi, som rammes. Avisene rammes også, fordi abonnenter sier opp avisa. På sikt kan det føre til avisdød. Minst like alvorlig for avisene må det være at regjeringen arbeider for å redusere pressestøtten. En skal ikke være stor spåmann for å skjønne at redusert pressestøtte vil bety færre journalister, som igjen vil føre til at gravende journalistikk rammes knallhardt. Og vi vil sikkert se at flere aviser reduserer antall ukentlige utgaver, mens andre aviser legges ned.


Alt dette rammer samfunnsdebatten, noe borgerlige politikere neppe synes å bry seg med. «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale» heter det i paragraf 100 i Grunnloven. Det forutsetter en fri og kritisk presse, noe de borgerlige partiene tydeligvis ikke ønsker.


Norges Kommunistiske Parti i Østfold oppfordrer regjeringa til å bryte kontrakten med Kvikkas, og gi oppdraget med lørdagsombæring av aviser til Posten Norge. NKP i Østfold oppfordrer Stortinget til å øke pressestøtten betydelig!