Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nei til brudd på base- og avspenningspolitikken 

Utstasjoneringen av 300 amerikanske soldater ved Værnes vil være et klart brudd på norsk base- og avspenningspolitikk siden 1949. I en tid da spenningene mellom Russland og NATO øker, må ikke Norge bidra til unødvendig eskalering av konfliktnivået. Norge For Fred mener det er tydelig at en amerikansk kampstyrke i Midt-Norge vil anses som en provokasjon fra russisk side.
Det burde være åpenbart at fremmede lands stridskrefter ikke bør ha baser på norsk jord så lenge Norge ikke er angrepet eller er utsatt for trusler om angrep. Utstasjoneringen bryter med den gjeldende politiske linjen i Norge siden 1949. Det er svært uklokt å svekke avspenningspolitikken. 
 
Flere eksperter på området, både innenfor og utenfor militæret, reagerte med overraskelse da Forsvarets fagmilitære råd i 2015 åpnet for utplassering av utenlandsk personell eller utenlandske militære avdelinger i Norge. Det er en eskalering av konfliktnivået. Dette er brudd med det som har vært rådende norsk konsensus.
 
Regjeringens politikk for utstasjonering av amerikanske soldater på norsk jord er ikke  uventet. I forsvarets langtidsplan legges det opp til å styrke avhengighetsforholdet vårt til NATO.  Planen oser av kald-krigs-retorikk. Vi er vitne til en rekke unødvendige krigsforberedelser som bidrar til et nytt rustningskappløp, akkurat som vi så under den kalde krigen. 
 
En samlet høyreside, med støtte fra Arbeiderpartiet, bedriver ren provokasjon imot Russland. Bevisst og med vitende vilje forverres trusselbildet. Russland har ikke på noe tidspunkt truet Norge med krig. Det er ingen tjenlig politikk for Norge og nordmenn å følge haukene i USA sine krav om å ruste opp til glede for amerikansk rustningsindustri. Med ny kald krig i Europa, opprustning i Russland og NATO/EU, må vi intensivere kampen for fred mot et stadig mer aggressivt NATO. Spesielt er dette viktig for oss nordmenn med en norsk leder av millitæralliansen.
 
Og vi kaller oss en fredsnasjon! Utdelingen av Nobels Fredspris fremstår som rein propaganda når vi samtidig deltar i kriger rundt i verden, og har en ledende rolle i det militær-industrielle-kompleks. Konfrontasjon må avløses av samarbeid og dialog. Bomber har aldri skapt fred.
 
Norge For Fred skal delta på Verdens Fredsråd i Sao Luis i Brasil i november, og vil informere deltakende fredsorganisasjoner om utviklingen i nord. Vi vil arbeide med å fordømme NATO og Norges planer om å utplassere fremmede soldater på norsk jord.
 
Norge For fred
Harald Ø. Reppesgaard
Ingrid Schanche
Oppdatert: 16. oktober 2016