Russland krever svar etter Hersh-rapporten om sprengning av Nord Stream 1 og 2. «Grave»-journalist Seymour Hersh hevder president Biden står bak sprengningen av rørledningene i Østersjøen i september 2022. Det forsterker energi-krisen i Europa. Norske energi-baroner og tjener isolert sett mye på sprengningen, også i ly av Stortings-flertallets knefall for EØS/ESA og ACER, men verken Norges eller verdens sosial-økonomi eller miljøvern tjener på det. Vi står overfor en terror-handling rettet mot menneskeheten.   

Russland vil ha klare svar fra USA etter Seymour Hersh-rapporten som utfra en anonym kilde foreløpig hevder at USA sprengte Nord Stream-ledningene, mellom russiske leverandører og de europeiske forbrukerne i Nord-Tyskland og dermed hele EU-området. 

Seymour Hersh (f 1937) truer US- og Nato-eliten med avsløringer allerede under Vietnam-krigen på 1960 –og 70-tallet. Han får Pulitzer-prisen i 1970 for avsløringen av USAs brutale krigføring med sin avsløring av USAs My Lai-massakre. På 1970-tall dekker han Watergate-skandalen for The New York Times og avslører Operation Menu, «hemmelig» bombing av Kambodsja. I 2004 melder han fra om US-tortur av internerte i Abu Ghraib-fengselet i Irak. Han vinner flere prestisjetunge priser for uavhengig dekning av det som skjer. Likevel må vi i propagandakrigens tåke regne med at norske Nato-medier prøver å kalle han «konspirasjons-teoretiker». I så fall vil det straffe seg for halvblinde Nato-journalister.  

«Det hvite hus må kommentere alle disse fakta,» skriver talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova, på Telegram som svar på rapporten. Det hvite hus benekter på sin side, ved å kalle Hersh-rapporten «fiksjon». Men Hersh siterer en kilde «med direkte kunnskap om den operative planleggingen» som levende skildrer dykkere fra US-marinen når de planter C4-eksplosiver på Nord Stream 1- og 2-ledningene i juni 2022 under BALTOPS 22, NATO-øvelsen i Østersjøen.

Kilden forteller at operasjonen er koordinert med norske hjelpere. Sprengstoff utløses av en sonarbøye som droppes fra norsk spionfly 26/9-22. Mest eksplosivt i Seymour-rapporten er framstillingen av Biden-administrasjonens planleggingen. Den skal ha startet før det Nato-medier omtaler som «russisk invasjon i Ukraina 24/2-2022». Det er tidlig i 2022 når CIAs arbeidsgruppe legger fram plan om å sprenge rørledningene». Og like etter, 7. januar 2022, truer Biden åpent Nord Stream-prosjektene. USA har da i årevis prøvd å stanse dem med sanksjoner. «Om Russland invaderer, er Nord Stream ikke lenger der. Vi får en slutt på det».

Noen uker tidligere kommer assisterende utenriksminister Victoria Nuland med en liknende trussel. Hersh-kilden mener Nuland/Biden-utspillene kan sammenliknes med det «å sette en a-bombe på bakken i Tokyo i august 1945 og fortelle japanerne i 1945 at vi vil detonere den

I kjølvannet av Østersjø-sprengningen beskylder noen vestlige medier og tjenestepersoner, som Nrks Finn Hågen Karlsen, Russland skylden for angrepet, selv om rørledningene eies av Gazprom, et russisk-statlig selskap. Men nylig erkjenner store US-amerikanske aviser, New York Times /Washington Post: Det finnes ikke bevis på «russisk selv-sabotasje».

The Times of London melder i forrige uke at Tyskland er «åpen» for teorier om ett vestlig land som angriper rørledningene og samtidig prøver å legge skylden på Russland. Kan det være Norge, tro? Sverige, Danmark og Tyskland har etterforsket sabotasjen, men deler svært få detaljer og sier ikke offentlig hvem de mener er ansvarlige.

US-tjeneste-folk feirer åpenlyst terror-aksjonen, deriblant utenriksminister Antony Blinken, Han kaller den en «enorm mulighet» til å få Europa frigjort fra avhengighet av russisk gass. I det siste uttaler Nuland: «Jeg og andre i US-administrasjonen er glade når Nord Stream nå er kun en metall-klump på bunnen av Østersjøen».

Hersh-rapporten peker ut Blinken, Nuland og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan som sentrale i planlegging av terror mot europeisk energiforsyning. Selv om Det hvite hus og CIA benekter rapporten, og kritikere påpeker at den bare har én kilde, er Hersh, som nevnt over, en svært respektert US- journalist. Dagens 85-åring er kjent for avsløring av My Lai-massakren under Vietnamkrigen og historien om USA-tortur av fanger i Abu Ghraib-fengselet i Irak. Om vettløse norske politikere og militære fortsetter å legge til rette for mer USA-krig på kanten av stupet, må fredskreftene, vi vet det er mange av i Norge, aktivisere seg mer. Norge må ut av angreps-Nato nå!

Per Lothar Lindtner, 13/2-2023. Kilder: Seymour Hersh, Antiwar.