Voldsmakten Israel, under ledelse av Netanjahu, vil utrydde den siste stridsviljen til 2 millioner Palestinere. Idet sionistene stopper mat-, vann-, strøm-, medisin- og drivstoffleveranser til Gaza er folkemordet, som strider med folkeretten, i gang for alvor.
Palestinere er skyldige i kampen for frihet og rettferdighet. Koste hva det koste ville, gikk frihetskjemperne også denne gangen til angrep med enkle midler, mot overmakten.
Palestinernes «lovbrudd» er kjærlighet til landet, folket og kulturen sin. De orker ikke lenger se restene av fedrelandet forsvinne under føttene sine, og folket bli undertrykket og trødd ned.
Norges Kommunistiske Parti fordømmer Israels okkupasjon av en annen stats territorier, apartheidpolitikken og det som ser ut til å bli et folkemord. Stans krigshandlingene! Forhandlinger nå! Ansvar ligger på imperialistmaktene USA, EU og deres allierte i regionen og verden.
 
Norges Kommunistiske Parti, Sentralkomitéen.