Fred på jorden krever selvstendig norsk diplomati, fred med Russland og Kina! Faren for krig der Europa blir atom-slagmark øker så lenge krigen i Ukraina eskalerer. Mer penger til våpen og et Nato, dominert av USA må stanses. Norge må bli et land for fred og ikke la seg styre av USA og andre til mer våpeneksport. Vi må avvise krav om 2 % av BNP til krigsforberedelser og US-baser på norsk jord, utenfor juridisk kontroll. Norge må slutte seg til FN-resolusjonen som kriminaliserer a-våpen. Fredskrefter må fokusere der, uavhengig av ulike syn på Ukraina-krigen. NKP er del av fredsbevegelsen og innstilt på debatt for fred med full ytringsfrihet.

Krigen i Ukraina fører aller til tusenvis av ofre, soldater og sivile. Ødeleggelsene er enorme, millioner er på flukt. Vår medfølelse går til ofrene og deres familier. Vi er solidarisk med alle flyktninger. Krigen kan kun stanses ved forhandlingsbord. Tema må være fred, avspenning, sikkerhet for alle; i Lugansk og Donetsk og Krim og for et nøytralt Ukraina. Nato og EU er dårlige alternativ for fred og avspenning og global sikkerhet. Natos out of area-kriger og strategi for førsteslag med atom-våpen gjør det klart. EU-art. 42 betyr militarisering som vi må avvise. Ukraina må ikke få ABC-våpen.

USA vil forlenge krigen for å presse Russland som Kinas samarbeidspartner. Målet er å gjøre Russland til halvkoloni og dra Kina inn i krig. USA involverer EU i strategien. Første resultat er stans av «Nord Stream 2»-ledningen og planene om energi-embargo, som deler av vest-europeisk monopolkapital også er i mot. Planer om å stasjonere høypresisjons-hypersoniske våpen i EU-land fyrer opp om militær-politisk og økonomisk støtte til Kiev-regimet og anti-russisk hets. Alle fredskrefter må protestere og hindre flere våpen til Ukraina. De øker faren for atomkrig.

Krigen i Ukraina starter ikke med russisk angrep 24/2-22. Forhistorien gir ikke grunnlag for å gi Russland ene-skyld, som medie-hovedstrømmen av medier konstant propaganderer. For krigen fra Kiev mot folk på Krim og i Donbass starter for 8 år siden og påfører sivile enorme lidelser og terror fra fascist-enheter i Kiev-hæren. Fram til Russlands innmarsj i februar 2022 koster krigen mot kuppmotstandere i Sørøst-Ukraina minst 14 000 liv. 2014-kuppet støttes av USA/ EU og er kun mulig med fascister i rekkene. Det skapes en US-avhengig stat som har  Nato-medlemskap som erklært mål. Ukraina-tiltredelse er del av Natos øst-utvidelser. I 1991 lover Nato-landenes ledere «ikke å gå en tomme øst». Brudd på løftet starter i 1999. Så får vi Nato-tropper tett på den russiske grensen.

Østutvidelsene er en politikk for aggresjon og innringing, ikke bare rettet mot Russland, men også mot Kina. Ukraina blir brikke i Vestens anti-russiske spill. CIA og andre e-organ i vest støtter «oransje-revolusjon» så tidlig som i 2004 og tyr til kupp i 2014 mot en demokratisk valgt regjering. Det skal gjøre Ukraina, som Nato -og EU-medlem, til anti-russisk spydspiss. Ukrainas væpnete styrker og politi domineres etter kuppet av fascister, som instrueres av US/ Nato. Men Minsk II-avtalen, som forhandles fram direkte i forhandlinger mellom Ukraina og folkerepublikkene i Donbass, bindes også til resolusjon 2202 i FNs sikkerhetsråd i 2015. Det boikottes av Kiev i 7 år med taus aksept fra garanti-statene Tyskland og Frankrike.

På sikkerhetskonferansen i München før 24/2-22 truer Ukrainas president med å væpne landet med a-våpen. Da står mobiliserte ukrainske styrker på kontakt-linjen, fastsatt i Minsk-avtalen. Den kutter territoriene til Donbass-republikkene. Trolig er en ukrainsk offensiv mot resten av territoriene til republikkene nært forestående. I mars 2021 beordrer Ukrainas president også gjenerobring av Krim/ Sevastopol. Utplasserte missiler i Ukraina, kutter flytiden til Moskva til under 5 minutter. For Russland som flere ganger påpeker sikkerhetsinteresser, er da «rød linje» overskredet. I 2007 søker Russlands president om forsoning med Vesten via gjensidige avspennings-tiltak, men møter kald skulder. Ikke bare ignoreres russerne, men Nato går bak deres rygg. I de siste månedene før den eskalerte Ukraina-krigen nå prøver Russland igjen å få garantier for egen sikkerhet, men møtes av provoserende gester fra Natos generalsekretær.

Å analysere krigen er ikke mulig uten forhistorien. Ensidig fordømmelse av «Putins krig i strid med folkerett» går ikke dypt nok. Ensrettete mediers daglige vulgær-propaganda skaper mer krigsfrykt. Når nøkterne ikke-sosialister sier de kan forstå legitime russiske behov for sikkerhet, stemples de som «Putinister». Da må vi minne om uttalelsen fra Cubas regjering: «Ukraina-krisen kan ikke forstås uten å se legitime russiske behov, uten å ta med faktorene som fører til maktovergrep og ignorerer av juridiske prinsipp og internasjonale normer».

Vårt søsterparti, Ukrainas KP, får 13 % ved siste lovlige valg i 2012, men blir illegalt fra og med kuppet. For 3 år siden forteller partiet oss at nazister og fascister er blitt stuerene og brukes av oligarkiet som igjen styres av og multinasjonal kapital i US/EU. Etter statskuppet i 2014 pumpes så i tillegg utenlandske nynazister og høyre-ekstreme inn som ny kanonføde i Donbass-krigen sammen illegale US/Nato-instruktører. Vårt russiske søsterparti, RFKP, ser en militær-operasjon nødvendig, fordi den nå er det eneste som kan sikre fred i Donbass og beskytte Russland mot økende trusler fra US/ Nato. I følge partiet truer etablering av en Nato-marionett-stat ikke kun russisk sikkerhet, men er i strid med det ukrainske folkets interesser. De russiske kommunistene mener Kiev må tvinges til å slutte fred og demme opp mot Nato-aggresjon: «Et Ukraina uten nazi-militarister må sikre trygghet for folkene i Ukraina og hele Europa». Samtidig krever de russiske kommunistene en venstre-orientert snu-operasjon for fred og sosial rettferdighet. Kun sosialisme kan gi det, for Russland er i dag en borgerlig stat, men borgerskapet har felles interesse med russisk arbeiderklasse mot Nato-truslene.  

Russland angriper 24/2-22. Her må vi se to nivåer. For det første anerkjennelse og gjensidig bistands-avtale med 2 Donbass-republikker om militær-støtte mot ukrainske angrep fra vest.  Vi mener det er i tråd med folkeretten. Det gir Donbass-folket håp om at en 8 års krig skal ta slutt. Det andre nivå er de utvidete russiske angrepene. Blant fredskrefter er det ulike syn, og noen ser det som folkerettsstridig angrepskrig, andre som krig som avverger angrep i tråd med folkeretten. For å avklare det trengs analytisk debatt.

Menneskeheten trues av verdenskrig! Stans krigskreftene! NKP sier utvetydig: Gå tilbake til folkeretts-prinsippene. De kan gi grunnlag for en fredsorden i Europa og verden. Samtidig må vi ikke glemme at imperialismen undergraver folkeretten fra og med tidlig på 1990-tallet.

Nato fører ulovlig krig mot Jugoslavia. I flere konstellasjoner står US/ Nato bak kriger i Irak, Afghanistan, Syria, Libya og flere territorier. Ikke bare tolereres Saudi-Arabias blodige krig i Jemen. Den støttes med Nato-våpen. Med kriger og sanksjoner mot Iran, Venezuela, Syria og flere land, en nådeløs blokade av Cuba, undergraves folkerett og FN-pakt. For framtida til alle og menneskene i Ukraina må vi unngå gjentakelser av gamle feil. Konfrontasjonen må stanses og folkeretten gjenopprettes.

Vi opplever det motsatte nå. Russlands angrep på Ukraina brukes som påskudd for å sette i verk et krigs- og sanksjons-program uten sidestykke av USA, Nato, EU og Norge. For at det skal kunne håndheves med minst mulig motstand, følges det opp med hets mot alle som sier noe annet om konflikten og er uenig i at «Putin er den eneansvarlige «diktatoren» bak alt det fæle som skjer». Når vulgær-kampanjen drives fram i medier med nrk og tv2 i spissen, fører det også til hat mot våre russiske medborgere. Men det er ikke alt: Vår felles-kultur -og vår felles-historie med det russiske folk fornektes og sensureres. Alt dette vekker minner om 2. verdens-krig når «overmennesker» utrydder «undermennesker» på østfronten og i Norge.

Nato øker sin tilstedeværelse foran Russlands grenser og USA etablerer hypersoniske missiler i Tyskland som kan nå Moskva på få minutt. EU vedtar nytt militærprogram og intervensjons-tropper. Tyskland vil ta ledelsen. Natos «2 % mål» gjennomføres for enhver pris. Det settes i gang dramatisk opprustning i alle Nato-land. Spesialfond til opprustning forankres i EU-lands grunnlover. Nye våpensystem, inkludert a-bombe-fly og droner, anskaffes og utvikles i EU-Tyskland med nye, enorme krigs- og opprustnings-pakker. Nå skal alt viskes bort som fortsatt minner oss om den tyske imperialismens historiske forbrytelser på østfronten.

Krigen krever altså tusenvis av ofre, millioner er på flukt. Infrastruktur, hus, leiligheter er og vil bli ødelagt, krigen påfører folk endeløse lidelser. Sanksjoner, som bryter med folkeretten, rammer ikke bare arbeidsfolk i Russland, men i ufattelig omfang også i Europa. Stigende mat- og energi-priser gjør det umulig for mange å ha normal levestandard. Om de russiske gass-leveransene virkelig stanser, er hundretusenvis arbeidsplasser i fare. Allerede nå forårsaker sanksjonene hull i leverandørkjeder, produksjonslinjer og korttidsarbeid stanses. I afrikanske land, som under kapitalismen er blitt avhengige av matimport, truer ny hungersnød. Spesielt vinner de delene av monopolkapitalen som tjener penger på krig. Vinnere er også de delene som håper storkrig kan stanse imperialismens tilbakegang og presse Russland og Kina tilbake til halv-koloniale posisjoner.

For fred! Sanksjoner, opprustning og forsterket innringing av Russland og Kina øker farene enormt, også for atomkrig. Utløseren blir ikke krigen i Ukraina eller lidelsene til folkene der. Ukraina er kun «teater» for krig med stedfortredere. Det dreier seg om geopolitiske interesser, innflytelsessfærer, markedsandeler, råvarer, energiplaner og transport-veier. Det handler om en «regelbasert orden» i betydningen vestlig imperialisme. Den ser Russland som konkurrent og Kina som «system-motstander». Hegemoniet forsvares i alle former av Nato, USA, UK og ikke minst tysk imperialisme. «Deres» verdensorden, fører til kriger og elendighet. Kina går mot dem med sin fredelige sameksistens-politikk. Det kan forskyve global makt-balanse til gunst for progressive, sosialistiske krefter og åpne nye veier for sosialisme i flere land. Kun det sikrer varig fred og en verden fri for utbytting og krig.

Hoved-aggressor er og blir et USA-ledet Nato, etterfulgt av et EU-Tyskland med stormakts-ambisjoner. For at USA skal kunne konsentrere seg om hovedfienden, Kina, trenger de et samlet Nato med et samlet EU under tysk ledelse som spydspiss mot Russland. Riktig parole er: Fred er kun mulig med Russland og Kina! Vår hovedfiende er EU- og Nato-imperialismen. Uavhengig av ulike syn må fredskrefter i fellesskap utvikle motstand mot opprustning og fare for atomkrig og legge press på Norge regjering. NKP bidrar med sine standpunkt og gjør sitt beste for å styrke fredsbevegelsen.

Vi krever: - Stopp krigen! Forhandlinger nå! For en ny sikkerhetsarkitektur i Europa! - Nei til mer opprustning! Stans 2 % målet og forsøk på å grunnlovsfeste opprustning! Rust ned, ikke opp! - Nei til angreps-fly som kan bære atomstrids-hoder fra US-baser i Norge! - Nei til stasjonering av hypersoniske missiler i EU! Trekk US-amerikanske missiler ut av Europa! - Stans våpenleveranser til Ukraina! Nei til deltakelse i EU-kampgrupper. Norge må forsvare sitt dobbelt-nei til EU og si opp EØS-avtalen! - Nei til militær støtte til Kiev-regimet! - Opphev sanksjoner mot Russland og stans pris-stigningen på strøm! - Stans norske militære utenlands-oppdrag for USA/Nato!  - Forsterk Nordkalott-samarbeidet mellom russere og alle nordboere! Nei til svensk og finsk Nato-medlemskap. Nordkalotten og Østersjøen må ikke bli Nato-krigssone mot Russland! Norge ut av angreps-Nato - Nato ut av Norge!