Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NKP bevilger 3000 i støtte til havnearbeiderne

Arbeidsutvalget i Norges Kommunistiske Parti bevilger 3000 i støtte til havnearbeiderne

Siden 1. november 2013 – i 34 måneder - har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale i Risavika med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO konvensjon 137; Mosjøen og Tromsø har vært ute i sympatistreik fra desember 2013.  Havnearbeiderne fører arbeidskamper i flere andre havner i Norge. Fagbevegelsen må mobilisere og støtte de som står i kampene. Denne kampen har norsk fag- og arbeiderbevegelse ikke råd til å tape.

Norges Kommunistiske Parti oppfordrer alle av arbeiderklassens organisasjoner og foreninger til å støtte opp om havnearbeidereneskamp og fagforeningskameraters ønske og vilje til å kjempe ved deres side; Dette er en kamp som angår oss alle sammen; Med en fellesfront vil ikke arbeidsgiversiden ha noen mulighet for å vinne; De dere støtter i dag vil stå ved deres side i morgen!

Arbeidsutvalget i Norges Kommunistiske Parti bevilger 3000 kroner til havnearbeidernes kamp.

Distriktene Rogaland, Midt-Norge og Østfold har allerede bidratt med pengestøtte. AU oppfordrer flere lag og medlemmer til å vise sin støtte og solidaritet med havnearbeiderne!

Bidrag kan gis til havnearbeiderne via kontonummer: 3060.19.62566

 

 

Oppdatert: 03. september 2016