I NKPs valgprogram for Kristiansand er ett av kravene billigere strøm.

Vi mener at strømpolitikken må tjene husholdninger, institusjoner og bedrifter. Det betyr at vi må ha et prisnivå som reflekterer hva det faktisk koster å produsere strømmen i Norge.

I dag er det tilbud og etterspørsel av strøm på kraftbørsen Nord Pool, den ledende markedsplassen for omsetning av strøm i Norden, Baltikum, Storbritannia og Tyskland, som langt på vei avgjør strømprisen også i Norge. Mens gjennomsnittlig strømpris i dag (30. august) i Nord-Norge er 35,01 øre/kWh, er den hos oss 124,12 øre/kWh – altså om lag 3,5 ganger så høy. Hva kommer så forskjellen i strømpriser av?

Det er fem strømregioner i Norge. Kristiansand tilhører naturlig nok strømregion Sør (02). Fra region 02 har vi tre store strømkabler, NorNed fra Kvinesdal til Nederland, North Sea Link fra Suldal til Storbritannia og NordLink fra Sirdal til Tyskland. De tre kablene benyttes i all hovedsak for eksport av strøm, og liten grad til import. Det blir derfor feil å kalle kablene for utvekslingskabler. Når strømprisen er høy i Europa, øker krafteksporten via disse kablene – og dermed prisene i strømregion 02 – som vist i forrige avsnitt. Lav strømpris i Nord-Norge henger langt på vei sammen med liten eksportkapasitet og liten overføringskapasitet til andre strømregioner i Norge.

Liberaliseringen av kraftmarkedet er vedtatt i Stortinget, og hovedansvaret for dette ligger hos Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. NKP går inn for politisk kontroll av kraften, noe som vil redusere prisnivået. Dette vil lette byrdene for husholdninger, institusjoner og bedrifter.

Høyt prisnivå på strøm i Europa drar prisnivået på strøm opp i Norge, og dermed øker den generelle prisveksten. Dette er én av årsakene til at Norges Bank hever styringsrenta – noe som betyr høyere lånerente.

Som 1. kandidat for NKP ved kommunestyrevalget – og 3. kandidat ved fylkestingsvalget i Agder – kan jeg love at NKP vil ha fokus på strømpolitikken. Å stemme på NKP vil derfor også være å stemme fram en ny strømpolitikk.