Det er bare et spørsmål om tid før NATO, verdens største krigsallianse, utvides til å omfatte ett land til.

 Norges Kommunistiske Parti kan ikke forventes å forbli likegyldige til Sveriges medlemskap i NATO.

Vi kan ikke forbli likegyldige fordi, uansett hvilken geografi NATO utvider seg til, betyr et sterkere NATO med en bredere tilstedeværelse i et større område, først og fremst flere angrep for å skremme arbeiderklassen i medlemslandene, og en økende trussel om krig og konflikt over hele verden. 

Vi er ikke overrasket over begrunnelsen for Erdoğans forsikring om at Sveriges medlemskap vil bli godkjent av parlamentet. Her er det kjøpslåing på høyt plan og NATO bryter selv sine prinsipper og lover på flere områder. Vi ser også sammensmeltingen av de imperialistiske landene/blokkene når Tyrkia blir lovet fortgang i forhandlinger med tanke på medlemskap i EU for å sikre Sveriges inntreden i alliansen. Samt lovnaden om kjøp av F-16 fly fra USA om de gir etter. 

Når NATOs generalsekretær lover at Ukraina SKAL bli medlem i alliansen er dette også et brudd på deres egne prinsipper og lover. Et land i konflikt og krig kan ikke bli med i NATO. Ukraina har vært i en borgerkrig siden 2014, 14 000 mennesker ble drept i denne krigen fram til Russland intervenerte. I denne perioden løftet ikke NATO en finger for å stanse den brutale krigen fra regjeringen i Kiev mot sitt eget folk i det østlige Ukraina. 

NATO og EU er på papiret forsvare av «demokrati» mens de bruker hundretalls milliarder på å støtte en regjering i Ukraina der all opposisjon mot krigen, mot ledelsen og krigspolitikken er forbudt og utradert.

 Det samme gjelder nå lovnadene fra USA om å sende klasevåpen til Ukraina. Jens Stoltenberg var statsminister i Norge da vi ratifiserte forbudet mot klasevåpen. Der står det blant annet at det er ulovlig å støtte et hvert land som tar i bruk disse våpnene, det er også forbudt å bidra til spredning, lagring og transport av disse våpnene.

Nesten alle land både i NATO og EU har signert og ratifisert denne avtalen, nå er både Generalsekretær Stoltenberg og NATO/EU tause når de kollektivt er i ferd med å bryte avtalen.

 Alt dette viser at krigen i Ukraina er NATOs krig for ekspansjon og kontroll, mens de bruker Ukraina som slagmark for sine interesser. 

NATO er ikke en forsvarsallianse for å verne sin egen befolkning, men en allianse for verne om vestlig imperialisme, strategiske interesser og monopolkapitalismen i hele verden.

 Norges kommunistiske parti står fast i sin motstand mot NATO, er sterkt imot enhver utvidelse av NATO og er mot Norges medlemskap i krigsalliansen. Er sterkt imot leveranser av våpen til Ukraina.  Mens alle partiene i stortinget baner vei for denne ekspansjonen ved å tilpasse seg et pro-NATO standpunkt og støtte til krigen Ukraina selv har skapt etter statskuppet i Kiev i 2014.  

Norge må ut av NATO, NATO må ut av Norge med alle sine baser og soldater.