Norges Kommunistiske Parti støtter alle i privat sektor som er tatt ut i streik.

Det kjempes for en rettferdig fordeling av de verdier som arbeidernes hender og arbeidskraft skaper. Det har altfor lenge gått den gale vei slik at utbyttingen og nedslitingen av arbeideren har økt.

Vi hilser streiken velkommen og ser frem til at arbeidsgiverne forhåpentligvis besinner seg, tar ansvar og tilbyr rettferdige vilkår til sine ansatte.

 Samtidig håper vi at denne streiken for fremtiden vil føre til positive endringer for alle involverte.

Norges Kommunistiske Parti, faglige utvalg.