Boye Ullmann skriver:

… «Igjen enhver krig må ha særegne analyser som viser dilemmaer. NKP bomma i april 1940 og likestilte de imperialistmaktene Frankrike/Storbritannia og Nazi Tyskland og tok linjeskiftet først da Hitler starta sin Operasjon Barbarossa juni 1941».

NKPs svar til Boye Ullmann:

Boye Ullmann tar feil. Det var både en imperialistisk stormaktskrig og en nasjonal frigjøringskrig fra og med 9. april. Ikke rart at det da ble forvirring og ikke bare i NKP. Men Håkon Lie-versjonen er absolutt noe som kommer etter krigen for å snu oppmerksomheten vekk fra Aps svik i 1940 med riksrådsforhandlinger og støtte til administrasjonrådets anti-arbeider-kurs. NKP var ikke alene om å feile, men disse feilene blir små og ubetydelige i forhold til at de fleste av dem gikk inn i både væpnet motstand straks og illegalt arbeid. Boye Ullmann må lese arne Pettersens og Terje Halvorsens bidrag, ikke basere seg på Lars Borgersrud alene. Det å angripe det første partiet som ble forbudt, NKP, er anti-kommunisme, Boye!

Viser også til John Atle Krogstad om innsatsen i Trøndelag. Kretsen rundt Adam Egede Nissen mente også det var en nasjonal frigjøringskrig fra dag 1. Se Arne Pettersen (NKU) «Hva var galt med NKP». I likhet med andre fikk kommunistene diplom for sin deltakelse i forsvaret av Norge under felttoget i 1940:

Diplom.jpg

Johan Gerotti Slaatelid reiste til Voss 9. april 1940 og deltok i kampene. Senere satt han på Grini. Etter krigen ble han ordfører i Odda, valgt til heradsstyret på Odda Arbeiderparti av NKPs liste.

Mytene om styring fra Moskva er også tilbakevist av NKPs Hvitboka om 1940, men Håkon Lie-folket spreller fortsatt med sin antikommunisme.

Stormaktskonflikten er overtydelig i en finsk-svensk serie om krigen i Arktis, som nylig vises på NRK.