Kongressen ble avviklet som planlagt. Og gjennomført etter gjeldene lover og regler.

Til stede var ca 30. delegater fra hele Norge, samt noen observatører.

 

Vi hadde også gleden av å ha besøk av ambasadørene til Norge fra Venezuela og Cuba.

Det ble valgt ny sentralkommitè og vi ønsker dem lykke til i den kommende perioden.