Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Partito Comunista Italiano

Kamerater, fra 24. til 26. Juni 2016 ble konstituerende møte avholdt, som førte til dannelse av Italias Kommunistiske Parti: Partito Comunista Italiano, PCI.

Vi sender denne meldingen til søsterpartier, kommunistpartier og venstrepartier som vi har utviklet politiske forbindelser og initiativ sammen med de siste årene for å informere dem om hva som førte til at vi avholdt dette nasjonale konstitueringsmøtet i juni.

Fra 2013 - 2014 deltok det gamle kommunistpartiet i Italia, forkortet PCdI, store deler av det kommunistiske `gjenoppbyggings-partiet` Partitio della Rifondazione Comunista (PRC), og tusener av partiløse kommunister, dvs arbeidere, intellektuelle og fagforeningsledere, til en samling for å gjenreise kommunistpartiet i Italia.

Samlingen har startet med å arbeide i hele Italia for et prosjekt som forener alle kommunister på et felles politisk kultur-basis, et ikke-tilfeldig og eklektisk grunnlag, i et parti, forent ut fra nødvendige verdier som anti-imperialisme, internasjonalisme og kamp for sosialisme.

Fra 2014 til det konstituerende juni-landsmøtet 2016 i Bologna har arbeidet for å gjenreise PCI gjennomført over hundre åpne arrangement for å gjøre folk oppmerksom på at vi er i gang med prosjektet og tusenvis interesserte har deltatt. Vi har arbeidet målrettet fram til det konstituerende møtet som restarter PCI med deltakelse fra PCdI, viktige deler av PRC og tusenvis av arbeidsfolk.

Utfra politisk plattform og debatt på konstituerende møte er PCIs viktigste politiske kjenne-tegn: internasjonalisme, anti-imperialisme, kamp for fred mot Nato, radikal kritikk av EUs neoliberale og imperialisme og kamp mot kapitalisme, for sosialisme i Italia.

På møtet i Bologna ble kamerat Mauro Alboresi enstemmig valgt til nasjonal-sekretær i PCI. Fasco Giannini ble hovedansvarlig for PCIs utenlands-forbindelser.

Biografisk informasjon om Alboresi: Med i ex-PCI, oppløst i 1989. Startet yrkeskarriere som metallarbeider. Valgt inn i landsledelsen i det største italienske fagforbundet CGIL. Alboresi var nasjonal koordinator for fagorganiserte i offentlig sektor og regions-sekretær og medlem av sekretariatet i PcdI; kommunistpartiet i (`røde`, PLL) Emilia-Romagna med ansvar for PCdIs landsomfattende organisasjon, en stilling han hadde fram til oppløsning av PCdI og sammensmelting med dagens PCI, der han nå er nasjonal sekretær (dvs leder, PLL).  

Nasjonal-sekretariatet i Italias kommunistiske parti, PCI, Roma, 23/8-2016.  

 

Informasjonen kommer fra nydannede PCI
(http://www.ilpartitocomunistaitaliano.it/), som NKP vil treffe på
kommunist -og arbeiderpartimøtene i verden, og ikke fra NKP sitt marxist
leninistiske søsterparti Communists People’s Left-Communist Party of
Italy (http://ilpartitocomunista.it/), k-partiet/Folkets Venstre; Partito
Comunista/Sinistra Popolare, som NKP treffer på møtene i Initiativet
(http://www.initiative-cwpe.org).

Informasjonen er oversatt av: Per Lothar Lindtner