15. mai 2024 erklærte utenriksministeren i USAs regjering at han hadde fjernet Cuba fra listen over land som ifølge USA «ikke samarbeider fullt ut i kampen mot terrorisme». Likevel fortsetter USA å inkludere Cuba på sin liste over land som ifølge dem «sponser terrorisme». Selvmotsigelsen mellom disse dokumentene viser hvor vilkårlige disse listene er, og hvordan USAs regjering ensidig kategoriserer land ut fra egne geopolitiske interesser i den latinamerikanske og karibiske regionen, og ikke ut fra noen objektive vurderinger eller noe reelt ønske om å fremme «menneskerettigheter».

Det må bemerkes at den kontinuerlige inkluderingen av Cuba i listen over land som påstås å «sponse terrorisme», direkte hindrer Cubas tilgang til internasjonale organisasjoner, det globale markedet og verdenshandelen, noe som medfører økonomisk isolasjon av Cuba og mangel på ressurser på øya. Det undergraver det cubanske folkets evne til å utøve sine rettigheter som en selvstendig nasjon og til å ivareta sine menneskerettigheter. Den internasjonale domstolen mot USAs blokade av Cuba, som ble avholdt i Europaparlamentet i november 2023, konkluderte med at den økonomiske, kommersielle og finansielle blokaden som USA har innført mot Cuba, er i strid med folkeretten, særlig FN-pakten, Verdenserklæringen om menneskerettighetene og de internasjonale avtalene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). I tillegg bemerket dommerne at den kollektive karakteren av straffen rettet mot Cuba bryter med den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, og kan også innebære folkemord, i henhold til Folkemordskonvensjonen fra 1948.

I april og mai 2024 var delegater fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Ungkommunistene i Norge (UngKom) på besøk til Cuba for å lære om det cubanske folkets utfordringer i forbindelse med den kriminelle blokaden. Delegatene bemerket at det cubanske folket opplevde alvorlige hindringer på grunn av blokaden, som for eksempel manglende evne til å importere råvarer eller produkter til alle industrisektorer, manglende evne til å sikre investeringer og finansiering av lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter, samt manglende evne til å gjennomføre økonomisk, kulturelt og vitenskapelig samarbeid med andre land, inkludert USA selv.

I samtaler med borgere fra USA, som representerte et mangfold av sosiale organisasjoner, fagforeninger og politiske partier, fikk delegatene også vite at USAs blokade av Cuba er svært upopulær blant den amerikanske befolkningen. Mange bystyrer, delstatsforsamlinger og landsstyrer har vedtatt resolusjoner som oppfordrer USAs regjering til å avslutte blokaden mot Cuba. Likevel har det vært mangel på respons fra det føderale nivået.

NKP og UngKom fordømmer på det sterkeste USAs ulovlige blokade av Cuba og Cubas inkludering i listen over land som påstås å være «statssponsorer av terrorisme». NKP og UngKom anser disse tiltakene som fullstendig grunnløse og menneskefiendtlige kollektive straffetiltak mot det cubanske folket, og som brudd på internasjonal lov. NKP og UngKom vil fortsette sitt mangeårige arbeid i Norge, samt samarbeidet med cubanske og internasjonale organisasjoner for å få en slutt på USAs blokade av Cuba og for å få fjernet Cuba fra listen over land som påstås å «sponse terrorisme».

Runa Evensen    Leder i Norges Kommunistiske Parti       

Paulius Eidukas   Sentralkomitémedlem og nestleder i UngKom