Mange av de drepte hadde, eller hadde søkt om, voldsalarm, i tillegg til at gjerningsmannen var ilagt besøksforbud. Trenden er imidlertid at det å bryte besøksforbudet ikke får noen reelle konsekvenser. I tillegg er det ganske absurd at det er offeret som må gå med voldsalarm, når det er den som har fått besøksforbud som har gjort noe galt. For andre typer lovbrudd ville det være uaktuelt å straffe offeret, men har man hatt en voldelig eller truende partner, så er det tydeligvis greit.

 

NKP mener at de fleste partnerdrapene som begås i Norge, kunne vært unngått. Vi lurer på om slike drap hadde blitt tatt mer på alvor hvis de rammet alle samfunnslag. Når ofrene har en snittinntekt på 132 000 kr, er det et tydelig klasseperspektiv. 

 

Vi krever derfor følgende tiltak for at kvinner i alle samfunnslag skal være trygge:

 

  • Besøksforbud må utelukkende føre til omvendt voldsalarm
  • Brudd på besøksforbud må få reelle konsekvenser, og ved gjentatte brudd skal gjerningsmannen settes i forvaring til sakkyndige avgjør at gjentakelsesfaren er borte