Norges Kommunistiske Parti vil ha lik pris og tilgang på strøm i hele landet, og at moms og avgifter på strøm avvikles. Vi vil ha et to-pris system med lav pris på bolig, og litt høyere på fritidsboliger.

Det eksisterende strømnettet, hvor 30-40 % av energien går tapt, må fornyes og bygges ut. Gamle og ineffektive vannkraftturbinder må moderniseres. Det må gjøres et løfte på eksisterende kraftverk, slik at utnyttelsen av energien kan være så effektiv som mulig, samtidig som vi utvikler og forsker på nye former og kilder for energi.

Statlige, kommunale og private selskapers profittjag på salg av strøm må stoppes. Vannmagasinene skal ikke tømmes under et definert minstemål bare for å selge strøm til høy pris til utlandet. Vi vil at det norske folk skal betale strøm utfra hva det koster å transportere og fordele den i Norge, ikke for å fylle bankkontoene til eierne.