De som prøver å undertrykke kampen til dette folket inn i valgurnen, bør holde kjeft fra nå av!

Resultatene fra andre runde av presidentvalget er i stor grad endelige. Selvfølgelig kan det ikke sies at utfallet av valget, som ble pekt på å avgjøre Tyrkias skjebne, er et håp om en lys fremtid. Tvert imot.

Alle politiske rettigheter er avskaffet, retten til å streike og til å organisere seg er fjernet. Viljen til å kjempe ble brutt av enheten mellom regjeringen og opposisjonen. Det var det med andre ord umulig for mennesker, som på mange måter var avvæpnet, å lykkes mot dette store mørket, mot en regjering som i 20 år hadde opprettholdt sin makt gjennom undertrykkelse av arbeiderklassen og de fattige, gjennom angrep på republikkens verdier, kunne enhver seier vinnes uten å berøre søylene som denne makten hadde reist seg på; uten å oppfordre til sekularisme, uten å oppfordre til uavhengighet, uten å oppfordre til nasjonalisering?

Erdoğans nederlag var en reell mulighet. Hvis denne muligheten ikke ble realisert, bør grunnen ikke søkes i Erdoğans uovervinnelighet, men i opposisjonens politiske stil som deformerer og vansirer folks anti-Erdoğan holdning. Styrker som representerer arbeidskraft kan ikke triumfere i en politisk atmosfære lammet av å være innesperret i valgurnen. Håpet får ikke plass i valgurnen. De som prøver å presse kampen til dette folket inn i valgurnen bør holde kjeft fra nå av!

La oss igjen minne om at Erdoğan er svak og dømt til å bli beseiret, så lenge folket vårt har selvtillit til å stå opp slik de gjorde for ti år siden (*2013-Gezi-motstanden).

Kommunistpartiet i Tyrkia (TKP) oppfordrer det arbeidende folket til å organisere seg i rekkene for sekularisme, uavhengighet og sosialisme, ikke bare mot AKP-regjeringen, men også mot alle borgerlige løsninger og falske opposisjoner. Det er ikke rom for pessimisme.

Dette landet er vårt, og vi vil helt sikkert vinne!

 

Kommunistpartiet i Tyrkia (TKP),

Sentralkomitéen