Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg 2017

  Les aktuelle brosjyrer fra NKP:        PDF for nedlastning (eller trykk på forsidene for å lese nettversjonen) Vi vil ha slutt på det markedsliberalistiske prosjektet EU/EØS! Kamp mot imperialisme - Fascisme og krig - USA, EU og NATO Bli med...
Read more

Valgfront 2017

Les aktuelle brosjyrer fra NKP: PDF                             Les de fylkesvise valgprogrammene:  
Read more

Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

29. til 31 januar 2016 ble Trondheimskonferansen - ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” - i regi av LO i Trondheim avholdt. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet. Trondheimskonferansen ble avholdt for første gang i 1989, med...
Read more

Bærekraft og utvikling

I dag står menneskeheten overfor uendelige muligheter. Samvirke mellom millioner av hån­dens og åndens arbeidere skaper materielle og kulturelle pro­dukter i overflod. Den teknisk-vitenskapelige revolusjon kan gi alle mennesker på jordkloden et trygt...
Read more

Fred og forsvar

Det nødvendige alternativet Det er en oppgave for alle kommunister og sosialister å rehabilitere sosialismen som prinsipper for samfunnsutviklingen. Vi må lære av historien. Det betyr at vi luker ut de skadelige foreteelsene som svek­ket sosialismen...
Read more

Skole og utdanning

Vi må ha en demokratisering av utdanning, informasjon og kultur. I data-alderen blir det avgjørende at man kan anvende den kunnskapen som finnes. Faren er at noen få kontrollerer kunnskapen, mens det store flertall av menneskene i samfunnet blir "r...
Read more

Arbeid og rettigheter

Norges Kommunistiske Parti deltar på alle tre hovedfronter i klassekampen: Den økonomiske, politiske og ideologiske. Den ideologiske kampen har i dag fått mye større betydning enn før, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig viktig er det at vi på e...
Read more

Turnus

Norges Kommunistiske Parti vil at turnusyrker skal kompenseres med lønns- og arbeidstidsordninger som gagner arbeideren. Arbeidsmiljøloven gir tilgang til å kunne utvide arbeidsdagen, etter avtale mellom arbeider, den tillitsvalgte og sjef i opptil 1...
Read more

Søndagsåpne butikker

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker. Vi er ikke enig i at tilbud og etterspørsel - markedet - er best egnet til å regulere åpningstidene. Dersom dette skulle bli vedtatt vil det bety en nedbygging av nærbutikkene i Distrikt-N...
Read more

Strøm

Norges Kommunistiske Parti vil ha lik pris og tilgang på strøm i hele landet, og at moms og avgifter på strøm avvikles. Vi vil ha et to-pris system med lav pris på bolig, og litt høyere på fritidsboliger. Det eksisterende strømnettet, hvor 30-40 % a...
Read more